1276 De boze geest van Jezabel zal al doen wat hij kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren
Zondag 23 november 2014, 18.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Jezabel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn Missie om zielen te redden.

Deze verraadster en vernietiger van Gods profeten, heeft zichzelf op aarde gevestigd als Gods lerares en zich onder Mijn volk gemanifesteerd om hen te verleiden en hen weg te trekken van Mijn Kerk, in wat de grootste geloofsafval van alle tijden zal zijn. Zij zal verantwoordelijk zijn voor het overspel dat Mijn Kerk zal plegen met de vorsten van een seculiere wereld, wat zal leiden tot een verbond dat weerzinwekkend is voor God en een gruwel in Zijn Ogen.

Aanwezig zowel in de harten van mannen evenals van vrouwen, is Jezabel n van de meest kwaadaardige, intelligente en sluwe demonen in Satans hirarchie en zij werkt op vele manieren om Mijn volk te misleiden. Ze werkt door middel van een groep die beweert van Mij te zijn, maar die betrokken is bij een satanische sekte. Goed thuis in de theologie, spreekt deze demonische geest tot deze groep met behulp van verschillende talen en hij veroorzaakt grote verwarring, pijn en verdeeldheid, onder diegenen die Mijn Kelk hebben aanvaard. Deze zelfbenoemde experts van Mijn Woord komen niet van Mij. En terwijl hun haat voor Mij duidelijk blijkt door de vuile taal die uit hun mond vloeit, zijn er andere manieren waarop ze Mijn laatste missie zullen proberen te schaden.

Jullie zullen deze vijand van God herkennen door haar voortdurende pogingen om aan haar volgelingen te verklaren dat zij profeten van God zijn. Velen van hen zullen naar voren komen en verklaren dat Ik, Jezus Christus, door hen spreek. Jezabel zal succes hebben en leugens voortbrengen door haar kwade en arrogante geest vast te hechten aan zelfbenoemde profeten, die vervolgens zullen proberen om deze missie te gebruiken om hun stemmen authenticiteit te verlenen.

De boze geest van Jezabel zal al doen wat zij kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren, met behulp van alle denkbare tactieken. Door haar invloed zal ze veel goede zielen wegleiden van Mij in Mijn Kerk en het Woord van God ondermijnen. Werkend onder mannen en vrouwen zal ze gebruik maken van tovenarij en hekserij, om de indruk van wonderen te creren. Dit is nog een andere tegenstander van Mij, die onder invloed van Baal, zal proberen om Gods echte zieners en profeten te schaden in de laatste strijd om de zielen.

Pas op voor diegenen die opscheppen over hun kennis van de theologie en die durven te zeggen dat ze van Mij komen, wanneer al wat ze uitspreken voortkomt uit jaloezie en een intense haat tegen Gods profeten. Dergelijke geteisterde zielen zullen proberen om jullie te manipuleren en ieder die hen tegenwerkt te intimideren. Indien jullie voortgaan met Mijn laatste missie op aarde te volgen, om de zielen te redden, dan zullen zij er alles aan doen om jullie te verzwakken.

Diegenen die worden benvloed door de geest van Jezabel zullen meedogenloos werken om Mij aan te vallen. Deze goddeloze geest zal, door de zwakke zielen die ze in haar macht krijgt, demonische middelen gebruiken om te lasteren, te kleineren en aan te zetten tot haat tegen diegenen die Mij volgen. Loop weg wanneer jullie geconfronteerd worden met deze geteisterde zielen. Onderschat ze niet, omdat ze onder de invloed van Jezabel zullen proberen om onvoorstelbare schade toe te brengen aan diegenen die zich met hen inlaten.

Leer om de kwade geest van Jezabel te herkennen, want ze zal met grote autoriteit over Mij spreken door diegenen die ze bezit. Zij zullen met een grondige kennis over de Heilige Sacramenten spreken en uittreksels uit de Bijbel gebruiken, maar alleen op zon wijze dat ze die verkeerd kunnen citeren, om Mijn Woord te ondermijnen. Jullie zullen Jezabel deze missie zien aanvallen met hatelijk genoegen. Haar toegewijde volgelingen zijn koppig, dominant, vol trots en zeer toegewijd aan deze tegenstander van Mij die hun zielen onder haar krachtige invloed heeft gegrepen. Jullie mogen jullie nooit inlaten met de geest van Jezabel, want als jullie dat toch doen zal ze jullie vernietigen, net zoals zij heeft gedaan met haar trawanten.

Wees op jullie hoede voor ieder die naar voren komt en die zegt door Mij gezonden te zijn, om Mijn Woord te helpen verspreiden. Weet dat Ik niet n profeet heb aangesteld om de wereld Mijn Woord bekend te maken, sinds deze Missie begon. Maar ze zullen verschijnen, deze valse profeten, in drommen, en elk zal trachten om de andere te overtreffen. Zij zullen dan proberen om deze missie te gebruiken om steunbetuigingen te krijgen, zodat ze onwaarheden kunnen verspreiden. Allen die mogelijks door de boze geest van Jezabel zijn verleid en die op enigerlei wijze op deze geest reageren, zullen snel ondervinden dat alle liefde voor Mij tot een abrupt einde zal komen. Jullie plaatsen jullie ziel in groot gevaar wanneer jullie ten prooi vallen aan de leugens van Jezabel, die afkomstig  zijn uit de diepten van de hel, om Mijn Kerk en Mijn Profeten in deze tijden te vernietigen.

Jullie Jezus