1275 – Moeder van Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke Clerus
Vrijdag 21 november 2014, 16.15 u.

Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van Verlossing. Vandaag heb ik een boodschap voor de Rooms-katholieke Clerus en kom ik naar jullie  namens mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ik doe een oproep tot al de gewijde dienaren van mijn Zoon, die Hem in deze tijden van grote beproevingen in de Kerk dienen. Jullie zijn de voorhoede van Zijn Allerheiligste Sacramenten en door mijn Zoon geroepen om Hem te dienen bij de redding van alle zielen en daarom  hebben jullie een grote verantwoordelijkheid tegenover Hem. Jullie plicht moet er altijd in bestaan mijn Zoon en Zijn Lichaam – Zijn Kerk – te dienen en ervoor te zorgen dat Zijn Allerheiligste Woord altijd wordt nageleefd.

Er zullen tijden komen van grote pijn en vervolging en daarop moeten jullie je nu voorbereiden. In de toekomst zal jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld worden en jullie zullen gedwongen worden in te stemmen met een nieuwe gelofte, waarin jullie zal gevraagd worden trouw te betonen aan een nieuwe leer, die niet van mijn Zoon afkomstig zal zijn.

Diegenen onder jullie die de valse leer zullen herkennen, wanneer die aan jullie wordt aangeboden, mogen er niet voor zwichten. Wanneer jullie opgedragen wordt om de Allerheiligste Sacramenten aan te passen en te wijzigen, dan moeten jullie vluchten. De Kerk van mijn Zoon zal tot het onverdraaglijke beproefd worden. Diegenen onder jullie die de Waarheid zouden verlaten ten gunste van een nieuwe gewijzigde leer – waarvan zij zullen zeggen dat die nodig is om te beantwoorden aan de noden van de mensen – weet dat dit een groot verraad zal zijn van het Woord van God.

Omwille van de Heilige geloften die jullie aflegden om mijn Zoon te dienen, hebben jullie een plicht tegenover Gods kinderen om hen te voeden met het Lichaam en Bloed van mijn Zoon, Jezus Christus. Er zal echter een tijd komen waarin jullie gedwongen worden om het Heilig Misoffer te wijzigen. Er zullen er onder jullie zijn die onmiddellijk zullen beseffen dat een groot kwaad begaan wordt en daarom moeten jullie je daarvan afkeren.

Jullie moeten de zielen blijven voeden van de mensen die zich op jullie verlaten en hen voeden met de Allerheiligste Eucharistie. Als jullie mijn Zoon trouw blijven en Gods kinderen blijven dienen, zoals dat jullie plicht is, dan zullen jullie Hem met grote waardigheid dienen. Ik verzoek jullie om dagelijks Mijn Zeer Heilige Rozenkrans te bidden om jullie de nodige kracht te geven en om bescherming tegen Satan, want deze komende tijden, die bijna daar zijn, zullen ondraaglijk worden. Door altijd het gebed van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie te dragen, zullen jullie extra Bescherming ontvangen tegen de duivel.

Er zullen onder jullie vele priesters zijn die niet de moed zullen vinden om het Woord van God te handhaven, maar jullie moeten nooit bang zijn om trouw te betonen aan mijn Zoon. Indien jullie mijn Zoon verraden dan zullen jullie onschuldige zielen meevoeren die zichzelf, nietsvermoedend, in dwaling en verschrikkelijke duisternis zullen terugvinden.

Satan is al een poos mijn Zoons Kerk binnengedrongen maar telkens de chaos en verwarring die hij veroorzaakte ondraaglijk werd, werden die verstrooid door het geloof van mijn Zoons geliefde gewijde dienaren. Nu het geloof van vele priesters verzwakt is, in sommige gevallen zelfs volledig vernietigd, hebben de poorten van de hel zich geopend en een groot gevaar ligt op de loer.

Jullie mogen nooit in de verleiding komen afstand te doen van al wat mijn Zoon leerde. Mijn Zoon is nooit veranderd. Zijn Woord staat gebeiteld in de Rots waarop Zijn Kerk gebouwd werd. Zijn Sacramenten brengen aan de zielen het Licht dat zij nodig hebben om het leven te doorstaan. Als jullie mijn Zoon verraden, dan verwoesten jullie het leven zelf want zonder de Tegenwoordigheid van mijn Zoon zou de wereld vandaag niet bestaan.

Gezegend zijn zij die mijn Zoon oprecht liefhebben, want zij zullen het zijn die door hun goede voorbeeld de weg zullen wijzen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing