1274 – Moeder van Verlossing: Laat mij liefde en troost brengen naar de bedroefden
Woensdag 19 november 2014, 14.47 u.

Mijn lieve kind, laat mij liefde en troost brengen naar de bedroefden en in het bijzonder naar diegenen die aan vreselijke ziektes lijden.

Ik breng jullie grote Zegeningen van mijn geliefde Zoon, die verlangt om zich uit te strekken naar diegenen onder jullie die op deze manier lijden. Hij zal jullie helpen, die geteisterd worden door fysiek lijden, door jullie te vervullen met Zijn Heilige Aanwezigheid. Hij vraagt dat jullie je tot Hem wenden in jullie uur van nood en Hem smeken om jullie vrede en rust te brengen.

Vraag mijn Zoon alstublieft om jullie in Zijn Armen te nemen en jullie te beschermen tegen jullie pijn. Vraag Hem om jullie lijden op Zijn Schouders te nemen en Hij zal jullie helpen. Mijn Zoon zal op vele manieren ingrijpen om aan de wereld te bewijzen dat Hij tot jullie spreekt door deze boodschappen.

Aan al diegenen die vragen om genezing van de ziel, maar ook van het lichaam, en die het Kruistochtgebed (94) bidden, aan al die zielen zal mijn Zoon antwoorden door iemand die Hij kiest om Zijn Heilige Wil te volbrengen.

Jullie moeten nooit de hoop verliezen want wanneer jullie volledig op mijn Zoon vertrouwen zal Hij altijd reageren op jullie kreten om hulp.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing

Kruistochtgebed (94) - Om geest, lichaam en ziel te genezen.

O lieve Jezus, ik plaats mij voor U, vermoeid, ziek, in pijn en verlangend Uw stem te horen.

Laat mij geraakt worden door Uw Goddelijke Tegenwoordigheid, zodat ik mag overspoeld worden door Uw Goddelijk Licht doorheen mijn geest, lichaam en ziel.

Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.

Ik geef mijn pijn en lijden volledig aan U over en ik vraag dat U mij de Genade schenkt om op U te vertrouwen, zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis, opdat ik weer geheeld kan worden en opdat ik het Pad van Waarheid kan volgen en U toestaan om mij te leiden naar het leven in het Nieuwe Paradijs. Amen.”