1273 – Spoedig zullen Christenen zoals heidenen worden
Dinsdag 18 november 2014, 12.18 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Stem is de enige Stem die jullie zullen horen, in de vier hoeken van de aarde, nu Ik de mensheid voorbereid op de grote aanval. Jullie mogen dan vele stemmen horen uit de monden van valse zieners en profeten maar geen een zal door jullie ziel snijden zoals de Vlam van de Heilige Geest.

Jullie moeten op jullie hoede zijn voor de stemmen van vals spiritualisme, dat niet van God komt, maar waarvan de invloed gevoeld zal worden in verschillende delen van de wereld. De invloed van kwade geesten zal te zien zijn in oorlogen van terrorisme, waar zoete stemmen, die misleide ideologieën promoten, zullen proberen om de boosaardige gruweldaden te rechtvaardigen die zij uitvoeren in de Naam van God.

Weldra zullen stemmen die het heidendom propageren, te horen zijn in Huizen die Mij vereren en zij zullen Mijn Altaren ontheiligen. Stemmen die van geest van het kwaad komen, zullen beschouwd worden als opwindende interpretaties van de verlangens van mensen die op zoek zijn naar vervulling in hun leven. Zij zullen luid roepen, valse goden prijzen, de zielen van de kwetsbaren vernietigen en tegen Mij lasteren. Dat zijn de zielen die Mij het meest vertoornen, omdat zij zeer overtuigend klinken en grote verwarring veroorzaken. Zij zullen als magneten zijn die vele Christenen van Mij zullen wegtrekken.

Mijn vijanden zullen Mijn volk verblinden voor de Waarheid en spoedig zullen Christenen zoals heidenen worden. Ik zal als een bedelaar in de goot geworpen worden en de deuren van Mijn Kerk zullen voor Mijn Neus dichtgeslagen worden. En wanneer Ik aan de deur klop zal die aan de binnenkant vergrendeld worden door hen die  beweren van Mij te komen.

Ik heb jullie voor deze dagen gewaarschuwd en zij zullen spoedig daar zijn. Nog eens zeg Ik jullie: Mijn Woord is Onaantastbaar. Dit zijn de laatste boodschappen van de Hemel en zij worden aan een wereld gegeven die even onverschillig is voor Mij als ondankbaar.

Ontwaak en zie de Waarheid onder ogen. Er is maar één Meester. Jullie kunnen Mij niet trouw blijven als jullie meer dan een meester dienen.

Jullie Jezus