1272 – Moeder van Verlossing: Hoe meer jullie bidden, des te sterker zal jullie relatie met God zijn.
Maandag 17 november 2014, 19.20 u.

Mijn lieve kinderen, voor de overgrote meerderheid van de mensen is het gebed niet eenvoudig. Voor mensen met weinig geloof kan het een moeilijke opdracht zijn en velen begrijpen de betekenis van het gebed niet of waarom het zo belangrijk is.

Wanneer jullie in een liefdevolle relatie staan met een andere persoon, is het belangrijk om met elkaar te spreken. Zonder communicatie zal de relatie voort stuntelen totdat ze uiteindelijk zal sterven. Datzelfde geldt voor de communicatie met God. Jullie mogen Hem  dan wel niet zien, niet aanraken of Hem niet voelen, maar wanneer jullie met Hem spreken zal Hij reageren. Dat is het Mysterie van Gods Goddelijkheid. Met de tijd zullen diegenen die tot God spreken, door Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, een sterke band smeden.

Kinderen, wanneer jullie in jullie eigen woorden naar mijn Zoon uitroepen, hoort Hij elke kreet van angst en elk verzoek dat Hem wordt gedaan. Naarmate jullie doorgaan om met mijn Zoon op jullie eigen manier te spreken, zullen jullie na een tijdje weten dat Hij jullie hoort. Die zielen die om barmhartigheid smeken, zowel voor hun eigen ziel als voor de redding van anderen, zullen altijd speciale Gaven ontvangen van de Hemel.

Gebed is niet ingewikkeld. Het is even eenvoudig als een beroep doen op gelijk wie jullie liefhebben. En wanneer jullie een ander liefhebben, dan kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat God aanwezig is, want Hij is Liefde. Wanneer jullie iemand echt liefhebben, is er altijd vertrouwen in jullie hart. Wanneer jullie van mijn Zoon houden, dan moeten jullie Hem vertrouwen. Wanneer jullie Hem vertrouwen, weet dan dat Hij altijd op jullie zal wachten met liefde en tederheid. Hij verheugt Zich wanneer jullie een beroep doen op Hem, want Hij zal alles doen om jullie Zijn Vrede en Troost te brengen.

Jullie mogen nooit aarzelen om met mijn Zoon in gebed te spreken. Hij hunkert naar jullie gezelschap en al snel zullen jullie niet meer twijfelen over Zijn Bestaan. Hoe meer jullie bidden, des te sterker zal jullie relatie met God zijn. Zij die gezegend zijn met zo'n diepe en blijvende liefde voor mijn Zoon, zullen een vrede in hun hart ingeprent krijgen die door geen enkel lijden op deze aarde kan verstoord worden.

Bid elke dag. Spreek met mijn Zoon tijdens jullie dagelijkse bezigheden. Roep mij aan om jullie dichter bij mijn Zoon te brengen. En wanneer jullie Hem meer willen liefhebben, zal ik Hem vragen om jullie te zegenen. God liefhebben met een diepe intimiteit is een Gave van God en het is alleen door regelmatig gebed dat jullie het zullen bereiken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing