1271 – God zou nooit een andere leer dicteren omdat Hij de wereld Zijn Woord gaf
Zondag 16 november 2014, 20.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Satan is de koning van de leugen, de meester van het bedrog en hij zwerft vrij rond over de aarde en iedere seconde verslindt hij zielen. Zijn macht wordt gevoed door het feit dat de meeste mensen niet geloven dat hij bestaat. Van velen heeft hij de harten en zielen ingepalmd en dit is hoe hij te werk gaat.

Hij vertelt leugens aan diegenen die hij aantast om hen zo tot zonde te stimuleren. Hij zal de ziel ervan overtuigen dat zonde onschuldig is en dat het aanvaardbaar is om elke zonde te begaan, vooral degene die met hem worden geassocieerd. Deze zonden omvatten de rechtvaardiging van elke slechte daad van het vlees, met inbegrip van seksuele promiscuïteit, onzedelijkheid, losbandigheid en decadentie. Wanneer het menselijk lichaam wordt gebruikt als hulpmiddel om dergelijke handelingen te stellen, die schandelijke zijn in Gods ogen, dan zullen jullie weten dat dit een teken van satanische invloed is.

Wanneer de Boze de zielen beïnvloedt van diegenen die in Mijn Kerk belast zijn met de geestelijke leiding van de zielen, om hen aan ertoe aan te zetten de zonde als acceptabel voor te stellen, dan doet hij dat op een sluwe manier. Jullie zullen vermaand worden voor het beoordelen van de zondaar, maar niet één woord zal geuit worden om wat zonde is in Gods Ogen, te veroordelen.

Wanneer Satan de liefde wil vernietigen dan zal hij dat doen door het veroorzaken van  onenigheid in onderlinge betrekkingen; hij zal haat teweegbrengen in het hart van de mens door zijn hoofd met leugens te vullen, wat de mensen stimuleert om met elkaar te strijden door middel van conflicten en oorlog. Hij zal de mens verleiden, door de invloed van andere zielen die reeds bezweken aan zijn verzoekingen.

Leugens, godslasteringen en haat zijn de middelen waarmee Satan werkt om zijn besmetting te verspreiden. Hij wiegt zielen in een valse zekerheid wanneer de ene mens aan een andere vertelt dat de zonde niet tegen de wetten van God is, omdat zij gewoon een natuurlijke zaak is. Gods kinderen geraken daardoor erg verward, omdat de door Hem gestelde wetten niet meer van tel zijn en de mensen besluiteloos zijn over welke weg  zij dan moeten volgen.

Jullie hebben maar één keuze. Lees de Allerheiligste Bijbel en laat jullie aan de Waarheid herinneren. Zij staat er voor jullie zwart op wit te lezen. Indien jullie de Waarheid aanvaarden die Mijn Vaders Heilig Boek bevat en geloven dat Hij aan Mozes Zijn Tien Geboden dicteerde, dan mogen jullie nooit een andere leer aanvaarden.

God zou nooit een andere leer dicteren omdat Hij de wereld Zijn Woord gaf. Niets daarin kan worden veranderd. De mens die het aandurft wijzigingen aan te brengen om het leven van de zondaars niet te hinderen, maakt zich schuldig aan een zware zonde en zal voor deze belediging van de Heilige Geest te lijden krijgen.

Jullie Jezus