1270 – Moeder van Verlossing: indien jullie er niet om vragen, hoe kan mijn Zoon jullie dan helpen?
Zondag 16 november 2014, 14.20 u.

Mijn lieve kinderen, in tijden van verdriet en ellende moeten jullie altijd een beroep doen op mij, jullie Moeder, om jullie zorgen te helpen verlichten, ongeacht hoe moeilijk jullie situatie ook is.

Vergeet niet dat wanneer ik mijn Zoon jullie speciaal verzoek voorleg, als het gaat om een smeekbede voor de redding van jullie ziel of die van iemand anders, Hij altijd gehoor zal geven aan mijn smeekbeden. Indien het erom gaat een speciale zegen of genezing te vragen dan zal ik altijd voor jullie bemiddelen. Niet één verzoek zal worden genegeerd en als het de Wil van God is zullen jullie gebeden worden beantwoord. Er is niet één ziel op aarde die niet om de hulp van mijn Zoon kan vragen, indien zij Hem smeekt om haar redding.

Mijn Zoon zal bijzondere toegevingen doen aan iedere ziel waarvoor jullie bidden. Zijn Barmhartigheid is groot, Zijn Liefde ondoorgrondelijk. Wees nooit bang om Hem te benaderen en Hem te vragen om Zijn Erbarmen. Gebed, mijn lieve kinderen, is een zeer krachtig middel om de Barmhartigheid van God te verkrijgen. Geen enkel gebed wordt ooit genegeerd. Maar indien jullie er niet om vragen, hoe kan mijn Zoon jullie dan helpen?

Bid, bid, bid in jullie eigen woorden, want God zal nooit nalaten om jullie te antwoorden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing