1269 – Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen binnengaan in Mijn Huis
Zaterdag 15 november 2014, 10.22 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend zijn dat ieder die het Boek van de Openbaring verwerpt, het Woord van God ontkent. De Waarheid is daarin vervat en indien gelijk welke mens daar afbreuk aan zou doen, de profetieën zou ontkennen die voorspeld zijn of er op een of andere wijze zaken zou aan toevoegen, dan zal die mens in de wildernis geworpen  worden.

De Waarheid leidt naar jullie verlossing en de weg naar het Nieuwe Paradijs voert naar Mij. Alleen door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, zal aan de mens verlossing geschonken worden. Ik Ben de Weg en het Licht. Alleen door Mij en door jullie erkenning van Wie Ik Ben, zullen jullie in staat zijn om het Licht van God te zien. Er is geen andere weg. Volg eender welk ander pad naar eigen keuze, geen enkel zal jullie naar God leiden.

Indien jullie Mij belijden, dan moeten jullie je broer en zuster eren met liefde, vriendelijkheid en geduld. Jullie mogen anderen niet veroordelen omwille van hun religieuze overtuigingen. Jullie moeten hen liefhebben zoals Ik hen liefheb. Dat wil niet zeggen dat jullie hun overtuigingen moeten bijtreden of er eerbied voor hebben want indien jullie dat doen dan verloochenen jullie Mij. Jullie kunnen geen twee heren dienen. Jullie mogen Mij nooit beledigen door loyaliteit te tonen tegenover valse goden die voor Mij gesteld worden.

De dag waarop jullie onder Mijn Dak hulde brengen aan valse goden zal de dag zijn waarop Ik Mijn Tempel zal bestormen en alles erin zal vernietigen. Hoe lauw is het geloof van sommige van Mijn dienaars die ernaar streven om indruk te maken op het gewone volk en zoeken opgehemeld te worden. Hoe weinig eerbied wordt Mij betoond in Mijn Eigen Huis wanneer al wat Ik jullie gaf onverschillig aan de kant gezet wordt totdat ten slotte niets van Mij zal overblijven in Mijn Kerk.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen en gewijde dienaars die trouw blijven aan het Woord, jullie zullen een zware last torsen. Jullie zullen pijn en vernedering moeten ondergaan wanneer jullie getuigen zijn van de heiligschennissen, de ketterijen en occulte praktijken. Terwijl men veel van deze schendingen van Mijn Heilig Lichaam handig zal verbergen, zullen diegenen met een juiste onderscheiding geschokt zijn, maar machteloos wanneer die zaken gebeuren. Het bedrog, dat uit alle kieren en spleten zal weerklinken, zal zodanig zijn dat een leger van tweeduizend man zou nodig zijn om deze bedriegers te beletten kwaad te doen.

Deze bedriegers worden geleid door diegenen die niet van Mij komen. Zij zijn in Mijn Lichaam binnengedrongen langs slinkse wegen en een lange periode is nodig geweest voordat zij uiteindelijk Mijn Kerk volledig in hun greep zullen hebben. Spoedig zullen hun activiteiten gezien worden voor wat ze zijn door diegenen die gezegend zijn met de Gave van de heilige Geest.

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen binnengaan in Mijn Huis waar zij met open armen zullen verwelkomd worden. Aan jullie zal verteld worden dat jullie liefde moeten tonen voor al Gods kinderen, om diegenen rustig te houden die zich tegen hen zouden verzetten. Zeer weinig mensen zullen Mij, Jezus Christus, verdedigen en diegenen die het zullen aandurven om te protesteren tegen die godslasterlijke ceremonies, die gehouden zullen worden op dezelfde altaren die gebruikt worden om Mijn Allerheiligste Eucharistie te bergen, zullen tot zwijgen gebracht worden.

Mijn vijanden kunnen zich meester maken van Mijn Huis maar niet van Mijn Kerk want alle Christenen doorheen de wereld vormen Mijn Kerk. De gelovigen, bestaande uit diegenen die zullen weigeren het Woord van God te verloochenen en die geen enkel geknoei van het Heilig Woord van God zullen aanvaarden, zij zullen Mijn Kerk op aarde in stand houden. Niets zal haar overwinnen.

Jullie Jezus