1268 – Het enige doel van een private openbaring is zielen te redden.
Donderdag 13 november 2014, 23.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, God gaf zijn kinderen, door middel van private openbaringen, een beter begrip van wat de Heilige Schrift inhoudt. Als God beslist om Zijn kinderen extra Gaven te schenken dan is dat Zijn voorrecht. Ware het niet voor dergelijke Gaven zoals de Heilige Rozenkrans, dan zouden zielen voor Hem verloren zijn gegaan.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten begrijpen dat het enige doel van private openbaring is om zielen te redden door middel van bekering. Gebeden zijn altijd onderdeel van private openbaring en jullie zullen dan weten dat ze van de Hemel komen.

Jullie hoeven nu niet naar Mij te luisteren want alles wat God wilde dat jullie zouden weten is opgenomen in de Allerheiligste Evangeliën. Helaas hebben zeer weinige van Mijn volgelingen de lessen die daarin staan begrepen. De Waarheid is opgenomen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het is altijd Gods verlangen geweest om in te grijpen in de wereld door de onthulling aan uitverkoren zielen van de Waarheid, als een middel om een beter begrip te creëren van wat er nodig is om jullie ziel te redden. Het is ook een middel waardoor Hij Zijn kinderen waarschuwt wanneer ze door Zijn vijanden op een dwaalspoor gebracht worden.

Het Boek van Mijn Vader bevat de Waarheid en er mag nooit iets aan toegevoegd of gecorrigeerd worden. Noch kan het op welke wijze ook worden gewijzigd. Het is nu Mijn Plicht om de inhoud van het Boek der Openbaring te verklaren om jullie te helpen begrijpen dat elke profetie die het bevat, zal plaatsvinden, want het Woord is vastgelegd.

De inhoud van dit Boek maakt het moeilijk om lezen, want het voorspelt het uiteindelijke verraad van Mij, Jezus Christus, door diegenen die beweren Mijn Kerk te regeren. Moge de Waarheid gehoord worden, want ze is neergeschreven en wat door God is geschreven, is onschendbaar.

Jullie Jezus