1266 - Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij.
Woensdag 12 november 2014, 23.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is alleen maar normaal voor mensen om het onbekende te vrezen en daarom zijn ze bang voor de dood. De dood is een van de meest angstaanjagende dingen in de geest van de mens omdat velen blind zijn voor Mijn Belofte van Eeuwig Leven. Mochten zij getuigen zijn van Mijn Schitterend Koninkrijk dan zou de dood geen macht over hen hebben.

Ik verwelkom alle zielen in Mijn Koninkrijk. Ik reserveer niet alleen een plaats voor de heiligen en de uitverkorenen, hoewel er een speciale plaats voor hen is in Mijn Koninkrijk. Ik verwelkom alle zondaars, ook diegenen die vreselijke zonden hebben begaan, want Ik Ben op de eerste plaats een God van Grote Liefde. Ik zal iedereen verwelkomen die in verzoening en wroeging beroep op Mij doet. Eens dat gebeurt vóór het tijdstip van de dood, zal iedere ziel door Mij begroet worden en Ik zal hen omarmen.

De enige barrière tussen de ziel van een mens en Mijn Koninkrijk is de zonde van hoogmoed. De trotse mens, terwijl hij beschaamd kan zijn over zijn zonde, zal er altijd naar streven om haar op een bepaalde manier te rechtvaardigen. Ik zeg hem nu: twee fouten maken een slechte daad niet goed. De trotse man zal te veel tijd verspillen aan overweging van de vraag of hij al dan niet behoefte heeft om door Mij verlost te worden. Maar de dood kan gewoon ineens komen en wanneer die het minst verwacht wordt. De mens die vrij is van trots zal voor Mij neervallen en Mij smeken om hem te vergeven en hij zal verheven worden.

Vrees de dood niet, want het is een deur die naar Mijn Koninkrijk leidt. Al wat Ik vraag is dat jullie je voorbereiden op die dag door het leven te leiden zoals Ik jullie geleerd heb. Ik vraag jullie niet om elke dagelijkse verantwoordelijkheid te stoppen. Jullie hebben een verplichting tegenover anderen; jullie mogen nooit het gevoel hebben dat jullie jezelf van jullie dierbaren moeten isoleren als jullie Mij volgen. Ik wil dat jullie de familie en de vrienden beminnen en hun de tijd geven die ze nodig hebben om ervoor in te staan dat wederzijdse liefde openlijk wordt uitgedrukt. Bemin iedereen zoals Ik jullie bemin. Dat doen jullie door de manier waarop jullie mensen behandelen, door de tijd die jullie besteden om in harmonie met anderen te leven, door wat jullie over hen zeggen aan anderen en hoe jullie diegenen helpen die zichzelf niet kunnen helpen. Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij. Jullie tonen jullie liefde voor Mij door de liefde die jullie voor anderen hebben, ook voor diegenen die jullie vervloeken.

Het is belangrijk, altijd, om dagelijks met Mij te spreken, ook al is het maar voor een paar minuten. Het is tijdens die (korte) periode dat Ik jullie Zegen. Alstublieft, laat nooit de angst voor de nieuwe komende wereld jullie ertoe aanzetten, om diegenen die dicht bij jullie staan in de steek te laten. Concentreer jullie op Mij en als jullie dat doen vinden jullie rust. Jullie moeten dan deze Gave van vrede naar jullie dierbaren meenemen. Weet wel dat jullie zullen lijden als gevolg van jullie liefde voor Mij en dat jullie haat zullen ervaren vanwege anderen. Om boven deze haat uit te stijgen moeten jullie alleen met liefde reageren. Altijd.

Ik breng jullie vrijheid van de ketenen van de dood en hij zal geen vat op jullie hebben. Vanwege Mijn Opstanding zullen jullie weer heel worden, volmaakt naar lichaam en ziel, in Mijn Nieuwe Koninkrijk. Wat valt er te vrezen als Ik jullie deze Gave van Eeuwig Leven breng?

Jullie Geliefde Jezus