1264 – Moeder van Verlossing: Het Boek der Waarheid is vervat in de voor iedereen toegankelijke Openbaring
Zaterdag 8 november 2014, 17.05 u.

Mijn lieve kind, vandaag is een speciale dag, aangezien de Hemel de verjaardag viert van mijn eerste boodschap die aan jou werd gegeven als een boodschapper van God. Ik kom vandaag om jou het nieuws te brengen dat vele miljoenen mensen zich zullen bekeren als gevolg van deze missie.

Ik gaf de wereld de Messias, als uitverkoren nederige dienares van de Heer. Mij werd een heel bijzondere rol gegeven in Zijn Plan om al Zijn kinderen te redden en vandaag, in mijn rol als de Moeder van Verlossing, doe ik beroep op al Zijn kinderen:

Jullie mogen nooit Gods pogingen verwerpen om jullie de Waarheid te brengen. Mijn Eeuwige Vader houdt van iedereen en deze missie werd voorspeld. Hij brengt de wereld de geheimen die vervat zijn in de profetieën die aan Daniel werden gegeven en nadien aan Zijn uitverkoren leerling Johannes de Evangelist. Het Boek der Waarheid is vervat in de voor iedereen toegankelijke Openbaring en het is belangrijk dat jullie dit Heilige Boek niet afwijzen.

Veel mensen hebben zich reeds bekeerd dank zij deze boodschappen en omwille van deze missie zal Gods barmhartigheid aan een groot deel van de mensheid geopenbaard worden. Wijs Zijn Vrijgevigheid niet af, want het is Zijn grootste wens om het menselijk ras in de nieuwe komende wereld bij elkaar te brengen.

Toen mijn Zoon uit de dood was opgestaan was de volgende boodschap bestemd voor de wereld. Zij die Hem trouw blijven zullen, net zoals mijn Zoon, op de laatste dag herrijzen zowel met lichaam en ziel. Niemand die om Zijn Barmhartigheid vraagt, zal worden achtergelaten. Helaas kunnen diegenen die God bevechten vanwege hun koppigheid en haat, Zijn Zoektocht om al Zijn kinderen te verenigen verstoren.

Wees dankbaar voor Gods Genade. Wees dankbaar voor de Kruistochtgebeden, want ze brengen grote Zegeningen mee. Ik vraag dat jullie mij, jullie geliefde Moeder, toelaten om jullie harten met vreugde te vullen. Jullie moeten het geluk, dat alleen als een Gave van God kan komen, toelaten om jullie zielen te overspoelen, in de wetenschap van wat er gaat komen. Mijn Zoon zal spoedig komen om het Koninkrijk dat Hem toebehoort terug te vorderen. Het Nieuwe Koninkrijk, wanneer het uit de smeulende as oprijst, zal aan ieder van jullie grote vreugde en geluk brengen. Want dan zullen jullie thuis aangekomen zijn in de Verwelkomende Armen van de Koning, de Messias, die een buitengewoon offer bracht voor jullie verlossing.

Aanvaard alstublieft deze grote Gave. Sta niet toe dat die zielen wier harten etteren van haat, jullie van de Waarheid wegtrekken. Zonder de Waarheid kan er geen leven zijn.

Ga, mijn lieve kinderen, en vraag Mij om jullie altijd te beschermen want het is mijn missie om jullie langs de moeilijke weg te helpen naar de troon van mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Jullie Moeder

Moeder van Verlossing