1262 God de Vader: Laat niemand onder jullie onwetend zijn over Mijn Gerechtigheid
Woensdag 5 november 2014, 13.30 u.

Mijn liefste dochter, bemin Mij en weet dat Ik al Mijn kinderen bemin en koester. Weet evenwel ook dat Mijn Gerechtigheid moet gevreesd worden. Laat niemand onder jullie onwetend zijn over Mijn Gerechtigheid, want ze zal als een angstaanjagende storm worden losgelaten en ze zal de zielen wegvegen van diegenen die Mijn Barmhartigheid weigeren.

Mijn woede is voor velen onbekend, maar weet dit. Indien een mens die Mij kent tegen de Heilige Geest lastert, dan zal Ik hem nooit vergeven. Niets kan, noch zal, dat feit veranderen, want zo'n mens heeft zijn eigen lot gekozen en er kan geen verzoening zijn. De mens die voor Mij gaat staan en het doden rechtvaardigt, moet weten dat zijn eigen leven door Mij zal weggenomen worden. Indien een mens zijn ziel aan Satan verkoopt, kan Ik haar niet terugnemen, want zij wordt n met de Boze. Wanneer een mens spreekt in Naam van Mijn Zoon, Jezus Christus, en de zielen vernietigt van diegenen die van Mij zijn, dan zal hij voor eeuwig door Mij verworpen worden. Vrees dus Mijn Toorn, want Ik zal elke ziel straffen die Mijn Wil tot het einde tart.

Jullie moeten niet bang zijn voor de Tweede Komst van Mijn Zoon, want dit is een Geschenk. Jullie moeten evenmin bang zijn voor enig lijden dat jullie mogelijks moeten doorstaan vr die dag, want dat zal van korte duur zijn. Vrees alleen voor de zielen van diegenen die Ik niet kan redden en die geen enkel verlangen zullen hebben om zichzelf te redden. Dat zijn de zielen die weten dat Ik besta, maar die voor Mijn vijand kozen in plaats van Mij.

Ik zal op vele manieren ingrijpen om diegenen te redden die Mij helemaal niet kennen. Ik zal de zielen blootleggen van diegenen die elke Wet trotseren die Ik maakte en ze zullen de pijn van de Hel, en van het Vagevuur, doorstaan op deze Aarde. Daardoor zullen ze gezuiverd worden en ze zullen Mij dankbaar zijn om hun nu deze Barmhartigheid te betonen. Veel beter kunnen ze dit nu verdragen dan in eeuwigheid te lijden in vereniging met de Boze. Jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Wegen, want alles wat Ik doe is voor het welzijn van Mijn kinderen, opdat ze met Mij kunnen zijn voor een leven van Eeuwige Heerlijkheid.

Mijn straf die op de mens moet neerkomen, doet Mij pijn. Het breekt Mijn Hart, maar zij is noodzakelijk. Al deze pijn zal vergeten worden en het licht zal de duisternis verdrijven. Duisternis zal niet langer haar verschrikkelijke vloek op Mijn kinderen werpen. Ik vertel jullie dit want jullie worden binnengeleid in een schrikbarende duisternis door het bedrog van de duivel. Tenzij Ik jullie inlicht over de gevolgen, zullen jullie geen toekomst hebben in Mijn Paradijs.

Hoe snel zijn alle herinneringen aan Mijn Geboden vergeten. Hoe snel valt de mens uit de Genade, wanneer hij er niet in slaagt om Mijn Woord te handhaven.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste