1261 – Zodra verwarring in de Kerk binnenkomt, ontstaat er onenigheid. Weet dat dit niet van God komt.
Dinsdag 4 november 2014, 16.33 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het Boek van de Openbaring is geopend en elke laag wordt aan de wereld geopenbaard. Elke kerk op aarde die God eert, worstelt intern om haar geloof in God te behouden. Elke kerk is aangevallen en tot schande gebracht door diegenen die vreselijke zonden begaan hebben, van binnenuit, en die dan hun handelingen vergoelijken door te beweren dat zij de Wil van God zijn. Geen enkele kerk die de Wil van God verdedigt, is onaangeraakt achtergelaten waar boosaardigheid greep gekregen heeft en waar de Waarheid door elk voorwendsel zal vervangen worden om God in al Zijn Heerlijkheid te ontkennen.

Zodra verwarring in de Kerk binnenkomt, ontstaat er onenigheid. Weet dat dit niet van God komt. Zodra verschillende interpretaties van de Waarheid geïntroduceerd worden, is het pad dat naar mijn Hemelse Vader leidt, bezaaid met onkruid dat snel voortwoekert. Wanneer dat gebeurt ontstaat er een modderige weg die niet meer begaanbaar is. Het pad naar Mijn Hemels Koninkrijk is aan de mensen bekend gemaakt. Het is een eenvoudig pad dat vrij is van elke hindernis, zodra jullie het bewandelen met vertrouwen in jullie hart. Mijn vijanden zullen altijd trachten om jullie weg te versperren en indien jullie luisteren naar hun beschimpingen, jullie inlaten met hun leugens en twijfels toelaten die jullie beoordelingsvermogen verduisteren, dan zullen jullie deze reis als zeer bedrieglijk ervaren.

Het Woord van God blijft nu zoals het altijd was en de Tien Geboden zijn duidelijk – zij zullen nooit veranderen. De weg naar God bestaat erin stevig vast te houden aan wat Hij onderwees. God sluit geen compromissen noch keurt hij gelijk welke menselijke poging goed om de Waarheid te veranderen. Indien jullie in God geloven, dan volgen jullie Zijn Geboden, aanvaarden jullie het Woord zoals het in de Heilige Bijbel staat en blijven jullie op het ene ware pad naar Zijn Koninkrijk. Gezegend is de rechtschapen mens want hij zal de Sleutels naar het Paradijs ontvangen door zijn ondergeschiktheid aan God.

Wie jullie ook poogt te verleiden om gelijk wat te aanvaarden behalve de Waarheid, mag niet vertrouwd worden. Vertrouw alleen in God en wees nooit verleid om van Zijn Woord af te dwalen, want indien jullie onder die druk bezwijken, zullen jullie voor Mij verloren gaan.

Jullie Geliefde Jezus