1260 – Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen.
Maandag 3 november 2014, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet worden vergeven. Diegene die daarbij helpt, eraan deelneemt of beslist om zijn of haar leven te nemen, om wat voor reden ook, begaat een verschrikkelijke zonde in de Ogen van God.

Het is één van de grootste zonden van alle om te doden en om vervolgens te verklaren dat het weloverwogen geplande overlijden van een persoon, een goede zaak is. Tot de vele zorgvuldig geplande daden tegen God, die met opzet aan de wereld in deze tijd worden gepresenteerd om mensen ertoe aan te zetten tegen God te zondigen, behoort de zonde van euthanasie. Vergis jullie niet, euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen, en heeft ernstige gevolgen voor diegenen die aan de uitvoering deelnemen.

Het is een doodzonde om een ziel te doden en dat omvat zowel de zielen vanaf het moment van hun conceptie als diegenen die in hun laatste maanden op aarde leven. Niets kan het doden van menselijk leven rechtvaardigen wanneer de uitvoering ervan gebeurt in volle kennis dat de dood daardoor zal optreden. Wie de dood van een andere levende ziel veroorzaakt, ontkent het bestaan van God. Wanneer diegenen die schuldig zijn aan deze daad het bestaan van God erkennen, dan overtreden zij het 5de Gebod.

Op dit ogenblik bestaat er een plan om miljoenen aan te moedigen het leven van de mens te beknotten – zowel het leven van het lichaam als het leven van de ziel. Wanneer jullie  gewillige deelnemers worden bij een handeling die de heiligheid van het menselijk leven schendt, dan zullen jullie geen leven hebben – geen Eeuwig Leven – en verlossing kan noch zal jullie toekomen.

Jullie Jezus