1259 – Ik zal komen op een tijdstip waarop jullie dat het minst verwachten
Zondag 2 november 2014, 17.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat jullie allen, Mijn dierbare volgelingen, vertrouwen stellen in al wat Ik onderwees en al wat Ik jullie nu meedeel, want al Mijn Plannen zijn in overeenstemming met de Wil van Mijn Eeuwige Vader. Jullie hoeven de toekomst nooit te vrezen want alles is in Zijn Heilige Handen.

Vertrouw en jullie zullen vrede vinden. Mijn Plan zal uiteindelijk gerealiseerd worden, alle lijden zal overwonnen worden en al het kwaad vernietigd. Het is tijd om de Waarheid te erkennen, al mag die angstaanjagend zijn. Wanneer jullie al jullie vertrouwen in Mij stellen dan zal Ik jullie lasten verlichten en Mijn Genaden zullen jullie vullen met Mijn Liefde, die jullie grote vertroosting zal brengen in deze schokkende tijden.

Ik zal komen op een tijdstip waarop jullie dat het minst verwachten en tot dan moeten jullie bidden, bidden, bidden voor zowel diegenen die niets van Mij weten als voor degenen die Mij wel kennen maar die weigeren te aanvaarden Wie Ik Ben.

Ik blijf de Gave van de Bemiddelaar (Parakleet) over jullie uitstorten om te verzekeren dat jullie niet van Mij weg dwalen. Elke Gave zal verleend worden aan diegenen die Mij  beminnen met een nederig en berouwvol hart. Mijn Liefde zal echter niet die zielen bereiken die verkiezen om Mij te eren op hun eigen gebrekkige voorwaarden. Noch zal zij de harten raken van die koppige zielen die erop vertrouwen dat zij Mij kennen, maar wier hoogmoed hen verblindt voor de Waarheid die hun vanaf het begin werd gegeven.

De Waarheid komt van God. De Waarheid zal blijven bestaan tot het einde der tijden. De Waarheid zal volledig geopenbaard worden, spoedig, en dan zal zij doorheen het hart snijden van diegenen die Mijn Hand van Tegemoetkoming weigerden. Mijn Leger zal dan gezamenlijk oprijzen in de Heerlijkheid van God om het Ware Woord van God te verkondigen tot op de laatste dag. Zij zullen de zielen meebrengen van heidenen die zich realiseerden dat er slechts één God bestaat. Het zullen niet de heidenen zijn die weigeren Mij te erkennen. Het zullen wel de zielen van Christenen zijn aan wie de Waarheid werd geschonken maar die in ernstige dwaling zullen vallen.  Naar deze Christelijke zielen smacht Ik het meest en voor hen verzoek Ik jullie om te bidden, elk uur van de dag.

Jullie Geliefde Jezus