1258 – Niets kan voortkomen uit niets.
Zaterdag 1 november 2014, 13.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, pas op voor diegenen die de Goddelijkheid van Mijn Vader ontkennen. Hij, en alleen Hij, schiep de wereld – alles kwam uit Hem voort. Niets kan voortkomen uit niets. Alles wat is, en zal zijn, komt van Mijn Eeuwige Vader.

Het Woord kan niet uiteengerukt worden en indien dat toch gebeurd, aanvaard dan niets wat in strijd is met de Waarheid. Jullie leven in een tijd waarin alle bewijzen voor het bestaan van God, en alles wat Hij schiep, ontkend zullen worden. Alles wat Hem dierbaar is zal worden vernietigd. Zijn Schepping wordt verscheurd door diegenen die Hem verloochenen. Leven, dat van Hem komt, wordt vernietigd en de Waarheid, die Hij aan Zijn kinderen gaf door Zijn Heilige Boek, dat het Oude en het Nieuwe Testament bevat, wordt nu in vraag gesteld. Spoedig zal veel van wat Het Woord zegt als onwaarheid beschouwd worden.

Hoe weinig beminnen jullie Hem Die jullie Eeuwige Vader is, en hoe weinig belang hechten jullie aan jullie eigen bestemming, want het pad dat jullie kiezen is zorgvuldig gekozen om alleen overeen te stemmen met jullie eigen arrogantie en zelfvervulling. De mens die geobsedeerd is door zijn eigen intellect, kennis en ijdelheid zal blijven proberen om een weg naar God te vinden, maar van eigen makelij. Dat zal hem op een dwaalspoor brengen en hij zal uiteindelijk een leugen leven. Wanneer jullie door dit leven rondzwerven op zoek naar de betekenis van jullie bestaan, dan zullen jullie die nooit vinden, tenzij jullie de Waarheid van de Schepping aanvaarden.

God, Mijn Eeuwige Vader, schiep jullie. Totdat jullie dit aanvaarden, zullen jullie valse goden blijven verafgoden en jullie heidendom zal jullie op de knieën brengen in wanhoop. De tijd is gekomen waarin jullie gelijk wat zullen aanvaarden als bewijs dat Mijn Vader niet bestaat.

Jullie kregen de Waarheid. Aanvaard ze. Laat Mij jullie bij de hand nemen naar Mijn Vader, opdat Ik jullie Eeuwige Zaligheid kan brengen. Al wat anders is dan de Waarheid zal jullie op de weg naar de hel leiden.

Jullie Jezus