1255 – Ik stort in deze tijd grote Genaden uit over Mijn Volgelingen
Woensdag 29 oktober 2014, 15.00 u.

Mijn zeer beminde dochter. Ik stort grote Genaden uit over Mijn Volgelingen

in deze tijd waarin zij die het meest nodig hebben.

De Genaden die Ik over jullie, Mijn volgelingen, uitstort, bevatten de Gave van Inzicht om jullie in staat te stellen het bedrog te zien, dat heel de wereld te gronde richt. Ik verleen jullie ook de Gave van Volharding, opdat jullie zullen opstaan tegen Mijn tegenstanders en de strijd blijven strijden zodat het Christendom overleeft. Ik geef jullie eveneens de Gave van Geduld opdat jullie in staat zullen zijn om de Waarheid te blijven spreken wanneer jullie naar onwaarheden moeten luisteren, die geuit zullen worden door die volgelingen van Mij die door Mijn vijanden in dwaling zullen gebracht zijn.

Ten slotte geef Ik jullie de Gave van Liefde en wanneer Ik jullie met deze Gave vervul, zullen jullie het kwaad kunnen verminderen door jullie woorden, daden en handelingen. Liefde voor Mij wil zeggen dat jullie zelfs jullie vijanden zullen beminnen en door die Gave zullen jullie de haat vernietigen.

Ga en aanvaard Mijn Gaven. Al wat jullie te doen staat is tot Mij te zeggen

 “Jezus, schenk mij de Gaven die Ik nodig heb om trouw te blijven aan U.

Jullie geliefde Jezus