1254 – Moeder van Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk
Woensdag 29 oktober 2014, 14.25 u.

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je neerslachtig, ontmoedigd en angstig voelen vanwege de verschrikkelijke onrechtvaardigheden waarvan jullie getuige zijn, vraag dan alstublieft naar mijn krachtige bescherming. Ik zal bemiddelen namens jullie en mijn Zoon vragen om jullie  pleidooien voor vrede en kalmte te aanhoren. Hij zal jullie vullen met de Genaden die nodig zijn om te volharden en om de vlam van de Heilige Geest in jullie ziel brandend te houden.

Wanneer jullie zoeken naar de Gaven van de Heilige Geest en mijn Zoon op jullie oproep reageert, dan zal jullie geloof in Hem aanzienlijk worden versterkt. Zodra dit gebeurt, zal jullie geloof jullie in staat stellen meer op Zijn Grote Genade te vertrouwen. Geloof is het fundament van de Kerk, waardoor zij sterk kan blijven. Geloof bevrijdt jullie van angst en wanhoop. Het zal jullie troost, rust en kalmte brengen in turbulente tijden. Het Geloof staat jullie toe om dingen duidelijk te zien zoals die voor jullie bedoeld zijn, om jullie zelf te beschermen tegen de vervolging waarmee jullie elke dag worden geconfronteerd.

Diegenen die aan Jezus Christus zijn toegewijd zullen altijd de pijn van Zijn Lijden te verduren hebben. Dat is iets wat jullie moeten aanvaarden wanneer jullie Zijn Voetspoor volgen. Wanneer jullie dit Kruis aanvaarden dan moeten jullie dat lijden aan mijn Zoon overhandigen tot heil van de zielen van diegenen die anders nooit in staat zouden zijn om het Koninkrijk van mijn Zoon binnen te gaan. Jullie offer, hoewel het moeilijk kan zijn, brengt grote vreugde aan mijn Zoon, die in groot verdriet weent over diegenen die Hij aan de duivel zal verliezen op de laatste dag.

Geloof, hoop en vertrouwen in mijn Zoon zal jullie lijden verlichten en jullie vrede en vreugde brengen. Wanneer jullie deze Zegeningen ontvangen dan zullen jullie weten dat jullie elke hindernis overwonnen hebben, die jullie scheidt van God. En daarvoor moeten jullie dankbaar zijn – niet bedroefd – want het Koninkrijk van God zal van jullie zijn.

Ga, mijn kinderen, om mijn Zoon lief te hebben en te dienen.

Jullie Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing