1253 – God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan
Dinsdag 28 oktober 2014, 20.20 u.

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat enkel in de hoofden van de mensen. Gelijk welke andere god is een gruwel in Mijn Ogen en de mens die zich overgeeft aan de aanbidding van valse goden, dient alleen de duivel die het verrukkelijk vindt als de mens uit de Genade valt.

Ik Ben het Begin en het Einde. Niets kan over Mij zegevieren. Zelfs de demonen en gevallen engelen, die Ik in de afgrond wierp, zullen nooit voor Mij staan en Mij uitdagen, want zij beschikken niet over dergelijke macht.

Veel religies zijn gesticht door feilbare mensen en dat heeft veel verwarring veroorzaakt. Vanaf het begin sprak Ik met Eén Stem en tot het einde kan er ook maar Eén Stem zijn. De wereld behoort Mij toe want Ik heb hem geschapen. Ik schiep alles wat leeft. Ik schiep eveneens Mijn Hemelse Hiërarchie waaruit Ik die engelen wierp die Mij getrotseerd en verraden hebben. Veel van deze gevallen engelen staan in verbinding met Mijn kinderen die new age-vormen van spiritualiteit bedacht hebben. Ik waarschuw diegenen onder jullie die valse goden aanbidden door de beoefening van zo’n praktijken. Dergelijke spiritualiteit zal jullie zielen blootstellen aan boze geesten wier enige wens het is jullie zielen te vernietigen.

Deze valse engelen zijn demonen, vermomd als levende geesten van het licht en zij zullen jullie ertoe brengen geloof te hechten aan valsheden. Allerlei leugens over Mijn Hemelse Hiërarchie zullen jullie voorgeschoteld worden zodat jullie al jullie behoeften zullen voorleggen aan Satan en zijn duivelse geesten. Al wat zij doen is jullie zielen aanvallen als wilde beesten en jullie dan leeg achterlaten, beroofd van elke liefde. Aanvankelijk, wanneer jullie jezelf overgeven aan dergelijke verafgoding, zullen jullie een vals gevoel van vrede ervaren. Demonen kunnen dergelijke krachten bezorgen maar zij zijn van korte duur. Want eens zij de toegang verkregen hebben tot jullie zielen, zullen zij jullie kwellen en aansporen tot demonische daden.

Ik Ben al wat er was in het Begin en Ik Ben het Einde. Alles begint en eindigt met Mij. Wanneer jullie valse goden voor Mij plaatsen en dat doen uit zelfzuchtig verlangen om genoegens te zoeken, macht en controle over jullie lot, dan maken jullie zich schuldig aan het verbreken van Mijn Eerste Gebod.

Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan. Zonder Mij hebben jullie geen toekomst. Zonder Mijn Zoon kunnen jullie niet tot Mij komen. Indien jullie Mijn enige geliefde Zoon, Jezus Christus, de Ware Messias, verwerpen, dan verwerpen jullie Mij.

De Waarheid werd voor het eerst aan de wereld gegeven toen het heidendom wijdverbreid was. De Waarheid werd aan de wereld geschonken bij de geboorte van Mijn Zoon en generaties werden bekeerd. De Waarheid wordt nu opnieuw aan de wereld gegeven terwijl   grote afvalligheid de zielen verstikt van diegenen die in Mijn Zoon geloven en het heidendom in deze tijd opnieuw wijdverbreid is. Net zoals het was in het begin toen Ik verworpen werd door ondankbare mensen, zo zal het ook op het einde zijn wanneer de harten van de mensen in stenen zullen veranderen en hun zielen vrijwillig aan de duivel zullen overgeleverd worden.

Dan zal de wereld zoals jullie die kennen niet meer bestaan, want dan zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde tot één geheel versmelten. Uiteindelijk zal er opnieuw vrede heersen en Ik zal diegenen bijeen brengen die de keuze maakten naar Mij te komen.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste