1251 – Soms gaat dat wat onrechtvaardig lijkt, jullie verstand te boven.
Zondag 26 oktober 2014, 23.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen die Mij ontkennen omdat zij menen dat indien Ik zou bestaan, een Liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of onverwachte tragedies, noch ziekte  of voortijdige sterfte zou laten gebeuren. Tot hen zeg Ik het volgende:

God geeft leven en Hij neemt het zoals Hij verkiest, want elke Handeling van God zal steeds het goede voortbrengen, hetzij in de wereld waarin jullie leven of in Mijn Hemels Koninkrijk. Het is het gebrek aan vertrouwen in Mij, dat bitterheid schept in de zielen die Mij beoordelen naar daden die volgens hen wreed en onnodig zijn. Wat zij niet weten is dat er een tijd is voor alles – een tijd om te leven en een tijd om te sterven – en dat God de Schepper is van het Leven. Alleen Hij kan beslissen wanneer het weg te nemen.

Lijden door toedoen van anderen wordt veroorzaakt door de zonde – niet door God. Wanneer de mens verschillende wegen in het leven kiest, is het helemaal zijn eigen keuze welke weg hij kiest. Sommigen kiezen wijs, in overeenstemming met hun eigen geweten, en zij begrijpen het verschil tussen goed en kwaad. Anderen zullen het pad kiezen waarvan zij denken dat het hun het noodzakelijke zal verschaffen om hen in de wereld staande te houden. Maar er zullen ook diegenen zijn die onverstandig kiezen en zich begeven op het pad van zelfzucht, boosaardigheid en hebzucht.

Alle goede dingen komen van God. Soms gaat datgene wat onrechtvaardig lijkt jullie begrip te boven, maar weet dat God kiest hoe Hij de vruchten verzamelt voor het goed van de mens. En het lijden maakt deel uit van dit Plan bij Zijn Redding van zielen. Hij schept geen genoegen in het lijden maar het is een vorm van zuivering. Indien jullie lijden, dan zal God proberen om dat lijden te gebruiken voor het goed van jullie eigen ziel. Maar, Hij zal jullie nooit dwingen iets te doen omdat Hij jullie de vrije wil geeft. Misbruik maken van  jullie vrije wil kan tot verschrikkelijke zonden leiden en toch zal God jullie de vrije wil nooit ontnemen. De vrije wil is onaantastbaar. Hij werd vrijwillig door God aan de mens gegeven, en het is de enige Gave die Hij nooit van jullie zal wegnemen. Toch is het door de vrije wil dat de mens van Genade in zonde valt.

De duivel speelt met de vrije wil van de mens door de verleiding van de zinnen. De vrije wil is een Gave die bij een juist gebruik grote Glorie aan God kan geven. Maar wanneer hij misbruikt wordt om verschrikkelijke gruwelijkheden te begaan, dan wordt hij door Satan gebruikt om de mensheid te vervloeken.

De strijd om zielen zal eindigen wanneer de vrije wil van de mens één zal worden met de Wil van God. Dan alleen, zal de mens bevrijd zijn van alle dingen die hem verdriet en lijden van allerlei soort brengen.

De Wil van God zal regeren in de komende wereld die geen einde heeft.

Jullie Jezus