1250 – De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen
Vrijdag 24 oktober 2014, 22.50

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is een van de belangrijkste tekenen wanneer een goddelijke tussenkomst op het punt staat om onthuld te worden. Wanneer jullie wijzigingen in de zon zien, wanneer ze groter lijkt, langer schijnt en buiten het seizoen, weet dan dat de tijd voor Mijn Tweede Komst steeds dichterbij komt.

De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen dat haar activiteit ongebruikelijk is. Wetenschappers zullen niet in staat zijn om een reden te geven voor de plotse bewegingen in de zon en voor het ongewone gedrag van deze ster, die jullie licht brengt. Zonder het licht van de zon zou de aarde in duisternis gehuld worden. Daarom, terwijl de zonden van de mens toenemen en de zonde geaccepteerd wordt als gewoon een deel van de menselijke natuur, zal de aarde bedekt worden met de geest van duisternis. Terwijl de zonde de wereld omhult, zal de zon langzaam haar glans verliezen en dof worden. Terwijl de mens zijn gevoel van liefde voor anderen verliest en immuun wordt voor de pijn die hij aan anderen toebrengt, vanwege de zonde, zal de wereld verduisteren – donkerder van geest, donkerder overdag.

Ik zal doorgaan met Gods kinderen te leiden tot deze tijd. Ik zal jullie de weg naar Mijn Koninkrijk tonen en jullie zullen Mijn Licht zien. Niets zal jullie afleiden langs de weg, omdat jullie duidelijk zullen zien hoe het kwaad een verschrikkelijke duisternis meebrengt.

De zon zal verdwijnen totdat ten slotte geen licht de aarde nog zal bedekken gedurende drie dagen. Het enige licht zal datgene zijn dat afkomstig is van de Waarheid. En op de vierde dag zal de hemel openbarsten en het licht – van een soort zoals jullie nooit voor mogelijk zullen gehouden hebben – zal van de Hemelen uitstralen. Dan zal Ik door iedereen in elk land, op hetzelfde tijdstip, gezien worden in al Mijn Glorie, als Ik terugkom om het Koninkrijk te vorderen dat Mij door Mijn Vader beloofd werd.

Vrees nooit de voorbereiding die nodig is opdat ieder van jullie klaar is om Mij te ontmoeten. Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie goed voorbereid zijn voor Mij, want dat zal de dag zijn waarop Ik jullie de sleutels van Mijn Koninkrijk zal overhandigen en er zullen grote vieringen zijn. Het kwaad zal niet langer bestaan in Mijn Nieuwe Wereld die komt en de rechtvaardigen zullen zich eendrachtig verenigen met Mij en alle engelen en heiligen.

Jullie moeten deze missie bekijken alsof jullie op reis zijn. Elk deel van jullie reis brengt nieuwe ontdekkingen – wegen waarop jullie leren wat nodig is om jullie voor te bereiden voor de volgende fase. Bij het beklimmen van elke hindernis zullen jullie sterker worden. Zelfs de zwaksten onder jullie zullen deze reis voltooien, want Ik zal jullie leiden bij elke stap die jullie zetten en spoedig zal het voltooid zijn.

Verheug jullie, want Mijn Koninkrijk wacht en de tijd zal kort zijn.

Jullie Jezus