1249 – O hoe arrogant is de mens die de spot drijft met Mijn Bestaan
Donderdag 23 oktober 2014, 15.14 u.

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en akte van naastenliefde worden de krachten van het kwaad verzwakt. Door elk gebed en lijden, geofferd voor de zielen in duisternis, worden boosaardige daden en haat uitgeroeid. Weet dat goede daden, die uitgaan van elke mens die aangeraakt werd door de Kracht van de Heilige Geest, de invloed van Satan in de wereld vernietigen.

Sta op, jullie allen die de Waarheid aanvaard hebben die opgetekend staat in het Boek van de Openbaring en bid voor de redding van al Gods kinderen. Vraag, vraag, vraag en Ik zal jullie antwoorden wanneer jullie bidden voor diegenen waarvan jullie weten dat zij alle geloof in Mij, Jezus Christus, willen vernietigen.

O hoe arrogant is de mens die de spot drijft met Mijn Bestaan, Mijn Goddelijkheid en Mijn Belofte van wederkomst. Hoe gesloten is hun geest voor de Liefde die Ik in Mijn Hart draag voor alle zondaars, met inbegrip van hen die Mij verraden. Hoe gemakkelijk worden diegenen beïnvloed die leeg zijn van de Heilige Geest. Wee diegenen die opstaan tegen de Gave van de Heilige Geest, die de levenskracht is van alle dingen en die van Mij voortkomt. Hoe dorstig zijn jullie die Mij ontkennen. Water zal jullie dorst nooit lessen en er zal een dag komen waarop jullie Mij zullen smeken om de Fontein van Leven. Totdat die dag komt, tenzij jullie Mij om drinken zullen vragen, zullen jullie geen leven hebben.

Kom, vraag Mij jullie te verlichten. Sta het vuur van de Heilige Geest toe jullie zielen te overstromen. Indien jullie naar Mij toekomen in volle vertrouwen en deemoed, zal Ik jullie vullen met Mijn Tegenwoordigheid en wanneer jullie Mij erkennen, zal Ik jullie het leven geven waarnaar jullie hunkeren. Alleen dan zal vrede heersen in jullie hart. 

Jullie Jezus