1248 - Aanvaard de Waarheid die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring.
Dinsdag 21 oktober 2014, 23.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen profetieŽn aan Gods kinderen werden gegeven, wekten ze vanaf het begin vrees op in de harten van de mensen. Dat was vanwege de twijfels die bestonden in de hoofden van de mensen die niet in God geloofden en vanwege de geborgenheid die de mens voelde in zijn natuurlijke aardse omgeving. Het was makkelijker om een gebrekkig leven te aanvaarden dan te geloven in een leven dat bestond in het bovennatuurlijke​​.

God heeft Zijn profeten niet gestuurd om Zijn kinderen bang te maken. Hij zond hen om hen te waarschuwen voor de gevaren van het veroorzaken van een diepe kloof tussen de mens en God. Als die kloof breed genoeg werd, zodat de meerderheid van de zielen God verwierpen, dan kwam Hij altijd tussenbeide om hen te redden. God heeft altijd ingegrepen door Zijn profeten en het was door Zijn profeten dat God in staat was om Zijn kinderen op te voeden in de wegen van de Heer. Zonder Gods profeten zou de Waarheid niet aan de mens gegeven zijn. Wat God aan Zijn volk geeft door middel van het geschreven Woord, laat niemand dat verscheuren.

De mens is niet waardig om het Woord van God te veranderen, noch is hij geschikt om de betekenis van het Woord te veranderen, noch heeft hij het ​​recht om dat te doen. Indien een mens het Woord van God neemt en het opzettelijk onjuist interpreteert, om anderen te kwetsen, dan is dat een zware zonde. Velen hebben getracht om de betekenis van het Woord te veranderen, maar zij mislukten. Toch zijn er mensen die versies van het Woord schiepen, die verschilden van de volledige Waarheid en waar de mensen niet wijzer van werden. Ik houd deze zielen niet verantwoordelijk omdat ze het Woord alleen gebruikten om eer te brengen aan God.

Toen Ik kwam om de Waarheid te prediken, werd Ik gevreesd. Alle profeten vůůr Mij werden ook gevreesd. Zij, net zoals Ik, werden gehaat omdat zij de Waarheid aan de mensheid brachten door middel van het gesproken Woord. Het Boek der Openbaring, aan Johannes de Evangelist gegeven door de kracht van de Heilige Geest, werd door Mijn Christelijke Kerken genegeerd. Het wordt zelden besproken en velen in Mijn Kerk verwerpen het als zijnde niet relevant.

De tijd is nu gekomen om eindelijk de Waarheid uit te spreken en voor de mensen om een keuze te maken. Aanvaard de Waarheid, die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring, en bereid jullie voor opdat alles klaar zou zijn en aangenaam voor Mij op de Grote Dag. Of negeer het Woord en Mijn Belofte om terug te komen. Wees doof voor Mijn Verzoeken, maar vergeet niet dat Ik zal komen als een dief in de nacht en alleen diegenen die Mij verwelkomen en Mijn Barmhartigheid aanvaarden zullen Mij toebehoren.

Ik waarschuw jullie alleen maar omdat Ik van jullie houd. Ware het niet omwille van Mijn Liefde dan zou Ik het menselijk ras in de woestenij werpen, zo ondankbaar zijn hun zielen.

Jullie Jezus