1247 – Moeder van Verlossing: Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden
Zondag 19 oktober 2014, 20.40 u.

Mijn geliefde kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die beroep doen op mij om voor jullie te bemiddelen, om mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. In deze tijd bidt de hele Hemel voor de mensheid, opdat de overgang naar de nieuwe wereld zonder einde, vreedzaam zou verlopen. Het grootste verlangen van mijn Zoon is de harten te bereiken van alle zondaars. Om het web van verwarring dat hun zielen bedekt weg te halen. Om zelfs diegenen met een hart van steen in Zijn Grote Barmhartigheid te trekken.

Mijn Zoon geeft zijn zoektocht nooit op om de harten van iedereen te raken. Hij is nooit op zoek naar wraak op diegenen die Hem beledigen en Hij begunstigt nooit een ziel ten nadele van een andere. Hij bemint iedereen, zelfs Zijn grootste vijanden, en dat zal altijd zo zijn. Jullie mogen mijn Zoon nooit mijden indien jullie in dit leven te lijden hebben gehad, indien jullie een geliefde verloren hebben in tragische omstandigheden of indien jullie slachtoffer zijn van verschrikkelijke ongerechtigheden. God is de Auteur van het Leven. Hij geeft het en Hij neemt het. Alleen wanneer een ziel, vol van boosaardige geesten, iemand anders vermoordt, dan zal God het die ziel duur laten betalen.

Zolang als de zonde bestaat, zal het kwaad op aarde blijven. Alleen wanneer de zonde verjaagd is, zal het kwaad verdwijnen. Kinderen, Ik vraag jullie geduldig te zijn. Ik vraag jullie om zoveel mogelijk tijd door te brengen in gebed. Ik vraag jullie om de Heilige Rozenkrans te blijven bidden voor de bescherming van jullie families, jullie naties en jullie landen. Nooit voorheen zal mijn Rozenkrans zo machtig zijn als in deze tijden, en jullie zullen grote genaden ontvangen wanneer jullie hem bidden, vooral luidop, en in groep.

Al Gods Plannen zijn klaar voor de Tweede Komst van Jezus Christus. Ik verzoek jullie, door jullie gebeden, de weg te helpen voorbereiden voor alle zondaars die berouw zoeken, zodat zij van het eeuwige leven mogen genieten in de komende wereld, die geen einde kent. Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing