1246 – Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken
Zaterdag 18 oktober 2014, 14.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze heeft de harten in zijn greep van velen die in Mij geloven, vanwege de gemakkelijke toegang die ze hem tot hun ziel geven.

Satan verleidt zielen door de zintuigen, maar ook door de zonde van hoogmoed. Diegenen die geloven dat hun intelligentie en hun kennis van het Heilige Woord van God, hun het recht geeft om anderen in Mijn Naam te beoordelen, beledigen Mij zeer. Verzadigd van hoogmoed betekent hun eigenliefde dat ze denken dat ze het recht hebben om anderen te minachten en gif rond te strooien in Mijn Naam. Wees op jullie hoede voor diegenen die anderen vervloeken en dan beweren dat zij Mij toegewijd zijn, want ze spreken met een giftige tong. Op de dag dat Ik kom zullen deze zielen ineenkrimpen van angst en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht dat hen zal verblinden.

Vertrouw altijd op Mijn Barmhartigheid, want Ik zal altijd diegenen vergeving schenken die vóór Mij komen met echte wroeging in hun ziel voor alles wat ze zegden, deden en uitvoerden, en waarmee zij Mij beledigden. Vrees echter Mijn Gerechtigheid want zij zal angstaanjagend zijn. Ik verontschuldig Mij daarvoor niet. Weet dat de trotse en machtige mensen, die Mij de zielen waarnaar Ik hunker hebben doen verliezen door de slechte invloed die zij op anderen hebben uitgeoefend, zullen lijden. Zij zullen beven van angst voor Mijn Troon, maar toch zullen ze met Mij redetwisten en hun goddeloze wegen verdedigen, in de verkeerde veronderstelling, dat Ik naar hen zal luisteren.

Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken. Gezegend zijn zij die hun leven leiden in liefde voor anderen en die Mijn Onderrichtingen volgen, zelfs indien dat hun leed veroorzaakt. Ik zal de rechtvaardigen doen opstaan, maar Ik zal de goddelozen die hun rug toekeren naar het Woord van God, verpletteren. Wie leed veroorzaakt aan anderen, en vooral in Mijn Naam, zal Mij rekenschap moeten geven op de Laatste Dag.

Jullie Jezus