1245 – Moeder van Verlossing: velen zullen beroofd worden van hun titels
Vrijdag 17 oktober 2014, 15.30 u.

Mijn lieve kinderen, bid alstublieft voor de trouwe gewijde dienaren van mijn Zoon nu de voorspelde gebeurtenissen plaatsvinden. Velen zullen beroofd worden van hun titels, in ongenade vallen en de woestenij ingestuurd worden. Beroering en verwarring zullen zich binnen mijn Zoons Kerk verspreiden, maar de verraders zullen in groten getale opstaan en velen zullen hen volgen. Andere Christelijke Kerken zullen toenadering zoeken tot de nieuw aangepaste kerk, en dan zal alles gereed gemaakt worden voor de opkomst van een nieuwe wereldreligie. In het begin zal deze nieuwe vorm van kerk beschouwd worden als een frisse wind voor velen die verandering verlangen. Vervolgens zal het duidelijk worden dat zij enkel diegenen dient die de Wetten van God willen veranderen om hun zondige levens niet te hinderen. Deze kerk zal het geloof volledig verliezen. Zij zal het voorkomen hebben van een nieuwe, vernieuwde kerk van God maar enig symbool, bedoeld om mijn Zoon te eren, zal er niet meer te vinden zijn.

Dan, wanneer de tijd rijp is, zal de nieuwe Ene Wereldkerk bekend gemaakt worden en zij zal beschouwd worden als een grote humanitaire instelling. Zij zal wezenlijk gelinkt worden aan de politiek en de zakenwereld. Dan zullen mensen die nooit tot enige geloofsovertuiging behoord hebben, zich bij haar aansluiten. Hoe zullen zij zich verheugen omdat er voor elke zonde een excuus zal zijn, en zo zullen veel mensen opgelucht zijn omdat zij hun leven zullen kunnen leiden zoals zij dat zelf verkiezen. Zij zullen zich niet langer moeten bekommeren over het beledigen van God omdat zij de zonde niet meer zullen beschouwen als iets om zich zorgen over te maken.

Om een blijk van waardigheid uit te stralen zal de nieuwe kerk menslievende werken en liefdadigheidsacties promoten en de hele wereld zal dat toejuichen. Vrij snel nadien zal er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen haar en de wereldlijke politieke allianties en zakenorganisaties die zich bezighouden met liefdadigheid.

Intussen zal de ware Kerk van mijn Zoon, zoals zij door Hem gesticht werd, blijven bestaan, maar verzwakt. Klein in aantal zal de restkerk nooit opgeven, zelfs niet wanneer de Antichrist de macht overneemt.

Bid, bid, bid dat de gewijde dienaren van mijn Zoon hun vrees zullen overwinnen en opstaan om de Waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun woorden overstemd worden door hen die mijn Zoon verraden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing