1244 - Honger van de geest laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter.
Donderdag 16 oktober 2014, 19.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, honger naar voedsel dat het vlees voedt is een vreselijke kwelling. Maar honger van de geest, laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter. Wanneer een ziel zich van Mij distantieert, zal zij dwalen en op zoek gaan naar allerlei vormen van vervulling. Zij loopt naar de uiteinden van de aarde, op zoek naar spirituele rust en verlichting, maar niets kan deze leegte vullen, alleen Ik. Zij kan tijdelijk verademing vinden in alle wereldse bezigheden van ontspanning, maar zij zal nooit de vrede vinden die Ik kan brengen.

Wanneer Ik iemands ziel met Mijn Genade voed, zal ze vol zijn van Mijn Liefde en Aanwezigheid. Hoewel Mijn Tegenwoordigheid in de ziel, het venijn van kwade geesten op haar zal neertrekken, die al zullen doen wat ze kunnen om haar te ontwrichten, zal het de ziel niet kunnen schelen. Mijn Liefde is alles wat jullie nodig hebben om jullie vervuld te voelen, en Mijn Vrede, die jullie vult, is niet van deze wereld. Zij komt met grote Zegeningen en de zielen die deze vrede bereiken, zullen haar nooit gemakkelijk opgeven, eens zij haar ervaren hebben.

Wanneer een persoon buitengewone moeite doet om Mij te ontkennen, bedriegt hij alleen zichzelf. Mij ontkennen is jullie eigen keuze. Waarom dan haat voor Mij aan de dag leggen, wanneer jullie niet geloven dat Ik besta? Ik roep diegenen onder jullie op, die geteisterd worden door geestelijke strijd, om Mijn Stem te horen wanneer Ik jullie nu roep. Indien jullie Mij ontkennen, blijf dan zwijgzaam. Ontken Mij niet eerst om Mij dan te vervloeken, want wanneer jullie dat doen, spreken jullie jezelf tegen. Jullie kunnen niet iets haten dat niet bestaat. Indien jullie haat koesteren, van welke aard ook, weten jullie dan niet dat die afkomstig is van een bron, net zoals liefde? Liefde komt van God. Haat komt van Satan. De dag waarop jullie je realiseren dat het kwaad zich voortplant en ettert, zoals het zich ontrolt als een slang, zullen jullie zien dat het een werkelijk wezen is. Alleen dan zullen jullie ten slotte het bestaan van de duivel erkennen. De reden waarom Satan zo sluw ageert, is omdat het niet in zijn voordeel is om zichzelf bekend te maken. Mocht hij dat wel doen, dan zouden jullie het onmogelijk vinden om niet in God te geloven.

Open jullie ogen en zie het kwaad voor wat het is. Weet dat door Mij te ontkennen, de Boze jullie zal gebruiken om de haat te voeden tegen diegenen die Mij liefhebben.

Jullie Jezus