1243 – De Sleutels van Mijn Koninkrijk, van de wereld die komt, zijn klaargemaakt
Dinsdag 14 oktober 2014, 18.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik door deze boodschappen aan de wereld geopenbaard heb zal vervuld worden. Helaas zullen velen van hen die deze boodschappen kennen, Mijn Woord blijven verzwijgen. Anderen, die niet bekend zijn met deze boodschappen, zullen Mijn Woord bestrijden, dat hun in de Heilige Evangelies gegeven wordt.

Ik doe een oproep tot allen die op deze aarde met Mij wandelen en Ik vraag hen Mij te vertrouwen. Leef naar Mijn Woord en jullie zullen niet sterven. Leef jullie leven, in overeenstemming met de Waarheid, en Ik zal grote Genaden over jullie uitstorten en ook over hen wier namen jullie Mij toevertrouwen.  Nu de wereld zich in duisternis stort – terwijl overal oorlogen uitbreken, ziekte en honger de mensheid in hun greep houden – zal Mijn Tussenkomst ervaren worden. Ik bescherm allen die zich toewijden aan Mijn Heilig Hart. Ik moedig hen aan wier harten zwaarmoedig zijn en Ik zal vrede brengen en rust in de ziel van hen die Mij om deze Gaven vragen.

Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie last opheffen. Alleen Ik kan jullie vijanden verslaan en diegenen die macht en invloed misbruiken om jullie te vernietigen voor hun eigen doeleinden. Alleen jullie, Mijn geliefde volgelingen, kunnen Mij die zielen brengen van hen die Mij verwerpen, die Mij afwijzen en Mij ontkennen. Velen zullen nooit tot Mij komen, hoewel Ik hen in Mijn Barmhartigheid verwelkom.

Jullie moeten de gebeden die jullie gegeven werden blijven gebruiken. Blijf dicht bij Mij want als jullie dat doen, zal jullie elke mogelijke bescherming gegeven worden tegen het kwaad. Jullie moeten sterk zijn, moedig en rustig blijven want Ik zal nooit van jullie zijde wijken. Ik zal met jullie wandelen en jullie vasthouden. Ik zal jullie troosten. Ik zal elke traan wegwissen en, weldra, zal Ik jullie en jullie geliefden omsluiten in Mijn Liefdevolle Armen.

De Sleutels van Mijn Koninkrijk, van de wereld die komt, zijn klaargemaakt en uitgekozen voor al diegenen wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens. Maar Mijn Barmhartigheid is zo groot dat Ik in Mijn Nieuw Paradijs ook diegenen zal verwelkomen wier namen niet staan opgetekend indien jullie Mij deze zielen aanbrengen door jullie gebeden.

Jullie geliefde Jezus