1242 – Ik kom eerst voor diegenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen.
Zondag 12 oktober 2014, 21.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – van ieder van jullie, ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloof. Ik Ben de Beschermer van Mijn Kerk op aarde en niemand zal haar overweldigen. Ze zal intact blijven, al zullen velen Mij in de steek gelaten hebben.

Diegenen die Mij in de steek laten, die het Woord van God veranderen, kunnen niet zeggen dat ze van Mijn Kerk zijn, want Ik kan geen kerk beschermen die de Waarheid niet spreekt. De echte test van jullie geloof is begonnen en binnenkort zullen jullie verward worden en zullen jullie niet weten waar jullie terecht kunnen. Wees ervan verzekerd, dat hoewel Ik Barmhartig ben, Ik nooit zal verdragen en toestaan dat verraders Mijn Lichaam ontheiligen. Zij zullen slechts zover gaan tot de donderende kracht van de Hand van God zal worden gehoord.

Jullie moeten je op Mij concentreren en aanvaarden dat De Rampspoed is toegenomen en dat alle voorzegde gebeurtenissen onder ogen gezien moeten worden. Alleen wanneer de profetieën, die in de Begintijd aan de wereld werden gegeven, duidelijk worden, zal de mens volledig begrijpen dat Mijn Tijd bijna is aangebroken. Jullie moeten Mij nooit vrezen, want Mijn Liefde en Barmhartigheid zijn overvloedig. Vrees alleen diegenen die niet van Mij komen, want het is de geest van het kwaad die hen drijft om vreselijke dingen te doen. Alleen door gebed kunnen jullie helpen om te boeten voor hun zonden, en door zo’n grootmoedige  daad, kunnen jullie de rook van Satan uiteendrijven. Zijn dampen overspoelen de wereld op dit moment, maar om in staat te zijn om zijn aanwezigheid te herkennen is moeilijker dan jullie je kunnen voorstellen. Zijn invloed is altijd verborgen achter een uiterlijk van bekommernis en humanitaire daden en wordt op de meest onverwachte, maar respectvolle manier gepresenteerd. De mens die gezegend is met de gave van onderscheiding zal begrijpen hoe Satan werkt. Hij zal zijn werken herkennen, ongeacht hoe zorgvuldig vermomd ze worden voorgelegd aan een wereld, die blind is voor de Waarheid.

Binnenkort zullen de mensen zich bewust worden van Mijn Stem in hun hart, in hun spiritualiteit; in een gevoelen van wie ze zijn, begrijpend aan wie zij toebehoren en Ik zal hun de bewustwording van het Eeuwige Leven brengen. Weet dat wanneer deze bewustwording begint, dat de Kracht van God zal worden gevoeld terwijl Gods Gerechtigheid oprijst uit de as en een baken van Licht terug leven brengt in het onvruchtbare veld, dat door de Boze in een verdorde staat zal zijn achtergelaten. Mijn Stem zal worden gehoord en velen zullen geschokt zijn wanneer die dag begint. Zij zal weergalmen als de donder en elke rechtschapen mens zal neerknielen, God ter ere. Ik kom eerst voor diegenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen. Zij zijn degenen die de laatsten zouden moeten zijn, vanwege de manier waarop ze Mij behandelden. En toch zullen zij eerst naar Mijn Koninkrijk worden gewenkt. De rechtvaardigen zullen het laatst komen. De goddelozen zullen worden achtergelaten.

Geen steen zal op de andere blijven, tot aan de laatste seconde, en aan diegenen die om Mijn Barmhartigheid schreeuwen zal ze gegeven worden. Diegenen die Mij vervloeken zullen vervloekt zijn.

Jullie Jezus