1240 – De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd zegevieren
Zaterdag 11 oktober 2014, 20.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de kracht van God onderschatten in alle dingen, die zich in deze tijden kunnen ontwikkelen. Gods Kracht is oneindig en geen mens ter wereld kan de Godheid of de Wil van God overwinnen. Niet één vijand van Mij kan er prat op gaan dat hij groter is dan God, Die in slechts één ademtocht Zijn Gerechtigheid over de wereld kan uitgieten. Terwijl God geduldig is, eerlijk, rechtvaardig en vol onvoorwaardelijke Liefde voor al Zijn kinderen, met inbegrip van de goddelozen onder hen, zal Hij toch de boosaardigheid  van de mens vergelden, die veroorzaakt is door de kwade invloed van de duivel.

Vervloekt zijn diegenen die opstaan tegen God in verzet tegen het Heilige Woord. Ze zullen gestraft worden in Gods Tijd, nadat hun elke gelegenheid gegeven werd om hun wegen te veranderen. Zij die het kwaad en het beest aanbidden zullen door de bliksem worden getroffen, net zoals het was toen Lucifer als een bliksemschicht in de afgrond van de hel werd geworpen.

Wanneer Mijn vijanden anderen schaden, hen proberen te doden en te verminken, om macht te krijgen over de zwakken, zullen ze een strenge straf ondergaan. Wanneer genocide, van welke aard ook, wordt gepleegd op de onschuldigen door duivelaanbidders, dan zullen zij  branden in de Hel en zij zullen worden gestopt op het moment dat ze denken dat ze geslaagd zijn.

De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd zegevieren, want er is geen Macht Machtiger dan Hem Die alles uit het niets schiep.

Jullie Jezus