1239 – Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig
Zaterdag 11 oktober 2014, 01.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig. Mijn Liefde is intens en beschermend. Zij is zuiver en Ik negeer vele fouten omwille van Mijn diepe genegenheid voor zondaars.

Ik bewaar zielen binnen Mijn Medelijden en er is niets dat Ik niet zal doen om hen te redden, zodat Ik allen als één geheel in Mij kan verenigen. Toch vloeien Mijn tranen in deze tijd in grote stromen, omwille van de manier waarop Gods kinderen gekwetst, misbruikt, gemarteld, vernederd, gegeseld en gedood worden door de vijanden van Hem Die de wereld schiep. Zij die dergelijk lijden veroorzaken staan volledig onder de invloed van duivelse geesten, die hun verstand vergiftigen met leugens, haat en minachting voor het menselijk leven. Nooit kan iemand ooit zeggen dat hij een daad voltrekt in Gods Naam wanneer hij iemand anders doodt. Zij die oorlog uitlokken en volkerenmoord veroorzaken, in om het even welke vorm, en beweren dat zij werken voor de Glorie van God, misleiden niet alleen zichzelf maar ook diegenen die zij rekruteren om hun goddeloze bedoelingen uit te voeren.

Mijn Liefde is zo krachtig dat indien jullie zouden bidden voor deze arme verloren zielen, die geloven dat het doden van anderen in de Naam van God een goede zaak is die hun eer zal brengen, Ik hun Mijn Barmhartigheid zal tonen, door in hun binnenste de Geest van Waarheid wakker te maken. Laat jullie hart niet zwaarmoedig worden. In plaats daarvan, weet dat Ik in Mijn Goddelijke Gerechtigheid,  hoewel deze afschuwelijke daden die begaan worden door hen die levens verwoesten, angstaanjagend zijn, een einde zal maken aan deze gruwelen.

Ik zal jullie allen die een warm en teder hart hebben, in een oogwenk opnemen in Mijn Heilig Hart en jullie redden, zo groot is Mijn Liefde voor jullie. Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen de pijn van de fysieke dood niet moeten doorstaan. Dat beloof Ik jullie, indien jullie Mij door jullie gebeden helpen, om de zielen te redden van hen die Mijn Vergeving en Mijn Barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Help Mij bij deze grote inspanning en weldra zal alles stralen in de Schittering en de Glorie van Mijn Nieuw Koninkrijk. Hier zullen jullie voor altijd leven zonder enige zorg in de wereld. De Liefde voor Mij, voor Mijn Eeuwige Vader, voor jullie familie en vrienden zal heersen in de hele wereld, die geen einde zal hebben.

Ga in vrede om Mij in liefde te dienen.

Jullie Jezus