1238 Moeder van Verlossing: De dood zal binnenkort geen macht hebben over de mens
Vrijdag 10 oktober 2014, 13.10 u.

Mijn lieve kinderen, de Kruisiging van mijn Zoon was in vele opzichten veelbetekenend. Het was niet alleen door de handen van de Romeinse soldaten dat Hij werd gedood, maar op bevel van diegenen die beweerden toegewijde volgelingen te zijn van het Woord van God.

Zijn geseling, vervolging en dood werden uitgevoerd onder de instructies van diegenen die de gelovigen in de Tempel van God voorgingen. Zij legden al hun kennis van de Waarheid terzijde, omdat ze weigerden te aanvaarden dat mijn Zoon, Jezus Christus, de Messias was. Elke Wet voorgeschreven door God, werd genegeerd aangezien zij behagen schepten in de executie van mijn Zoon.

Voor de Dag van de Heer komt zullen zij Zijn Kruisiging weer opvoeren. Ze zullen Hem geselen door hun verraad van Zijn Heilig Woord. Zij zullen diegenen vervolgen die trouw  blijven aan Hem en vervolgens zullen ze Zijn Lichaam ontheiligen. Maar ze zullen er niet in slagen om Hem te doden, want Zijn Lichaam Zijn Kerk kan niet sterven en ze zal tot het einde staande blijven, zij het in een fragiele staat.

Op dit moment, mogen jullie niet vergeten dat alle leven van God komt. De dood heeft geen macht over God. Leven dat eens gegeven werd, kan nooit sterven. De dood zal binnenkort geen macht hebben over de mens en door de Opstanding van mijn Zoon, zal ook de mens Eeuwig Leven hebben van lichaam en ziel. Diegenen die op Christus vertrouwen en Hem trouw blijven, zullen leven. Alleen diegenen die Hem volledig verwerpen, zullen niet leven.

Verheug jullie in de wetenschap dat een heerlijk leven jullie allen wacht, die aanhangers blijven van het Heilige Woord van God, want de dood zal jullie nooit vernietigen.

Jullie geliefde Moeder