1236 - Ik geef jullie nu het laatste Kruistochtgebed.
Woensdag 8 oktober 2014, 21.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart is op dit moment zo gebroken. De verraders hebben Mijn Zijde doorstoken en de aarde wordt nu overspoeld door een uitstorting van Mijn verdriet, dat zo intens is, dat Ik niet getroost kan worden.

Ik vraag nu wie van Mijn gewijde dienaren sterk genoeg zal zijn om de Waarheid te handhaven?

Ik geef jullie, het laatste Kruistochtgebed. Het is bestemd voor de priesters. Ik verzoek Mijn gewijde dienaren om het dagelijks bidden.

Kruistocht Gebed (170) - Om het Heilig Woord van God te handhaven.

O Lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus,

houd mij vast.

Bescherm mij.

Behoed mij in het Licht van Uw Aangezicht, naarmate mijn vervolging toeneemt,

wanneer mijn enige (zogezegde) zonde erin bestaat

om de Waarheid, het Heilige Woord van God, te handhaven.

Help mij om de moed te vinden om U te allen tijde trouw te dienen.

Geef mij Uw Moed en Uw kracht, wanneer ik strijd lever om Uw Onderrichtingen te verdedigen tegen felle oppositie.

Laat mij nooit in de steek, Jezus, in mijn tijd van nood en zorg voor mij

met alles wat ik nodig heb om verder te gaan om U te dienen,

door middel van het aanbieden van de Heilige Sacramenten

en van Uw Kostbaar Lichaam en Bloed, door het Heilig Misoffer.

Zegen mij Jezus.

Wandel met mij.

Rust in mij.

Blijf bij mij.

Amen.

Jullie Jezus