1235 Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk, zal op haar buik kruipen.
Woensdag 8 oktober 2014, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk zal ten val gebracht worden en diegenen die trouw blijven aan de Wetten van God zullen daarvoor zwaar te lijden krijgen.

Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk, zal op haar buik kruipen als haar alle beledigingen toegeschreeuwd worden tegen Mijn Godheid en tegen de Wetten die Mijn Eeuwige Vader heeft vastgelegd. Opgesloten binnen de poorten van een vergulde gevangenis, zullen vele van Mijn dienaars gedwongen worden om ketterijen te slikken. Niet alleen dat, maar zij zullen ertoe gebracht worden om daarover te preken en onschuldigen te overtuigen dat het herschreven Woord van God aanvaardbaar is in de wereld van vandaag.

De Toorn van Mijn Vader is thans tot verontwaardiging gebracht want zeer spoedig zal de Kerk die onherkenbaar veranderd zal zijn nieuwe rituelen voorbereiden, nieuwe regels en praktijken zodat niets nog zal gelijken op de Kerk die Ik gebouwd heb.

Al deze zaken werden door Mijn Vader toegestaan omdat Satan het geloof op de proef stelt van diegenen die van Mij zijn. Wee hen die Mij verraden want zij zullen de zielen meesleuren van diegenen wier namen Mij werden voorbehouden. Ik zal voor deze zielen strijden. Ik zal die vijanden van Mij straffen omdat zij door hun bedrog en listigheid zielen verleid hebben en van Mij weggenomen. Omwille van die zonden zullen zij voor Mij verloren zijn.

 Mijn Kerk is aan Mijn Lendenen ontsproten. Ik gaf jullie Mijn Lichaam in de dood en dat werd Mijn Kerk. Nu zal zij ontwijd worden en Mijn Lichaam zal opnieuw gekruisigd worden. Geen gram schaamte zullen Mijn vijanden gewaarworden, want hun torenhoge ambities en zelf-voldoening hebben niets met Mij te maken.

Hoe volgzaam zijn diegenen wier geloof zwak is. Hoe volgzaam zullen de zielen zijn met een sterk geloof, omdat zij bevreesd zullen zijn om de Waarheid te verdedigen. Alleen het restant en zij met ware verknochtheid aan Mijn Woord, zullen getrouw blijven aan Mijn Kerk. Dank zij hen zal Mijn Kerk nooit sterven.

Jullie Jezus