1234 Wanneer de liefde afneemt, verzwakt God in jullie leven
Woensdag 8 oktober 2014, 20.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe koud zijn de harten van de mensen geworden. Hoe weinig bekommeren ze zich om de behoeften van anderen of de gave van het leven. Ze hebben hun harten toegestaan om te etteren, omdat ze niet langer de capaciteit bezitten om de ware liefde in hun zielen te laten regeren. Zodra de liefde verzwakt is en liefdadigheid voor elkaars behoeften schaars wordt, zal daaruit niets dan onrecht voortkomen.

Wanneer de liefde afneemt, verzwakt God in jullie leven. Bij diegenen die Mij misschien ooit hebben liefgehad maar die niet langer in Mij geloven, zal hun hart in steen veranderen. Wanneer jullie je rug keren naar de liefde voor elkaar, zullen jullie onvruchtbaar en onrustig worden. Jullie gebrek aan liefde zal jullie leiden naar de aanvaarding van alle soort praktijken, die weerzinwekkend zijn voor Mij. Alles waar Ik voor sta zal door jullie worden verworpen. Er zal geknoeid worden met al het leven dat aan de mensheid werd geschonken door de Kracht van God, en in veel gevallen zal het door jullie worden vernietigd. Jullie respect voor Gods Wetten en voor het menselijk leven betekent niets meer. Jullie gehechtheid aan alle aardse dingen en aan de wereldse goederen die ze opleveren, zal jullie zonder voldoening achterlaten.

Wanneer jullie je harten tegen God verharden, dan lijdt de mensheid enorm. Wanneer de macht van het kwaad de liefde vervangt die de wereld ooit voor Mij, Jezus Christus, had, weet dan dat de tijden nagenoeg zijn aangebroken.

Geef jullie eigenzinnige en onbezonnen jacht naar allerlei genoegens op. Probeer niet om de Wetten van God te veranderen om ze aan jullie zondige leven aan te passen. Vraag, vraag, vraag om Mijn Tussenkomst, opdat Ik jullie de Weg kan tonen. Indien jullie niet terugkeren naar het pad van Eeuwig Leven, dat werd uitgestippeld voor ieder kind van God, dan kunnen jullie nooit deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus