1230 Ofwel dienen jullie God ofwel geven jullie toe aan de dwaasheid van de mensen
Woensdag 1 oktober 2014, 21.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het verraad van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, tiert welig onder diegenen die zeggen dat zij Mij dienen. Zelfs diegenen die zeggen dat ze Mijn trouwe dienaren zijn, hebben Mij verlaten en hun geloof is slechts een sprankje van de vroegere toestand. Wat begon met liefde en mededogen voor Mij, werd gereduceerd tot een fractie van wat het vroeger was en dat werd door vele dingen veroorzaakt.

Zeer veel minachting voor Mijn Kerk is ontstaan als gevolg van gevallen zielen in haar schoot, die zich tot zware zonden lieten verleiden. Veel van Mijn onschuldige gewijde dienaren leden als gevolg van de zonden van anderen en dit bracht voor hen grote schande mee. Toen dan de Wetten van God aan de kant werden geschoven en er nauwelijks nog over gesproken werd, vergaten velen dat de Geboden van God ten koste van alles moesten gehandhaafd worden. Indien Mijn gewijde dienaren ophouden met de Waarheid te prediken en het belang verwerpen van het spreken over het bestaan van de zonde, hoe zouden Gods kinderen er dan wijzer uit kunnen worden? Mijn gewijde dienaren hebben de morele plicht om het Woord van God te handhaven en om Gods kinderen te waarschuwen voor het gevaar van de zonde. Maar zij hebben besloten om dat niet te doen. Velen zijn bang om de Waarheid te verkondigen uit vrees voor vervolging door diegenen die hen de schuld zullen geven voor de zonden van anderen.

Tijdens Mijn tijd op aarde heb Ik nooit geaarzeld om te preken over de straf die de mens zal oplopen tenzij hij Gods vergeving voor zijn zonden zoekt. Angst voor Gods straf zou niet de reden mogen zijn om zonde te vermijden maar alleen dat jij, de zondaar, gered kan worden. Zonde is iets waarmee jullie moeten leven, maar jullie mogen ze nooit aanvaarden. Jullie moeten haar bevechten want Ik verlang om jullie zielen te redden. Waarom zou Ik niet verlangen om jullie zielen te redden, koste wat het wil? Heb Ik niet voor jullie geleden en stierf Ik geen pijnlijke dood aan het Kruis, opdat jullie zouden kunnen gered worden in Gods Ogen? Waarom preken Mijn gewijde dienaren dan niet over de absolute noodzaak om het eeuwige leven te zoeken? Indien jullie het Eeuwig Leven niet zoeken, dan zullen jullie het ook niet vinden.

Het is de plicht van allen die Mij dienen om de mens te helpen redden van de eeuwige verdoeming. De Waarheid werd zolang verborgen dat veel zielen, als gevolg van hun zelfgenoegzaamheid, voor Mij verloren zijn gegaan. Weet dat Ik op de laatste dag Mijn Engelen zal uitzenden en dat de mensen in twee helften zullen verdeeld worden diegenen die gruweldaden hebben begaan en diegenen die van Mij zijn. Ik vraag jullie, Mijn gewijde dienaren, om de Waarheid te vertellen want indien jullie dat niet doet, dan zullen jullie veel zielen voor Mij verloren doen gaan en daarvoor zal Ik jullie nooit vergeven.

Ofwel dienen jullie God, ofwel geven jullie toe aan de dwaasheid van de mensen.

Jullie Jezus