1229 God de Vader: Mijn Liefde zal kwaad en haat overwinnen
Maandag 29 september 2014, 20.50 u.

Mijn liefste dochter, wanneer Mijn Liefde door jullie aanvaard wordt kan zij veel vruchten voortbrengen. Maar wanneer zij door de mens afgewezen wordt resulteert dat in een wegkwijnende aarde. Zonder Mijn Liefde is er geen leven, geen vreugde, geen vrede. Wanneer Mijn Liefde door de mens gevoeld wordt, schept dat grote bewondering, ontzag en een diepe dankbaarheid in de ziel van de persoon die met deze Gave werd begunstigd.

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie liefde ervaren in gelijk welke vorm voor een andere persoon, dan is het Mijn Liefde die jullie voelen. Zij kan enkel van Mij komen want Ik Ben Liefde. Liefde is een geschenk en jullie moeten haar grijpen wanneer jullie haar in jullie hart voelen opborrelen. Jullie die Mijn Liefde aanvaarden, weet dat Ik jullie nog meer met Mijn Gave zal vullen wanneer jullie haar delen met hen aan wie deze gunst niet werd verleend.

Mijn Liefde zal kwaad en haat overwinnen. Liefde neutraliseert de haat, omdat de duivel, de doorn in de zijde van de mens, er niet toe in staat is. Wanneer jullie zeggen Mij te beminnen dan moeten jullie vurig strijden om haat, van gelijk welke aard, te verhinderen jullie ziel te bezoedelen. Indien jullie Mij liefhebben zullen jullie je vijanden vergeven omdat jullie hen zullen zien zoals Ik hen zie. Dat vereist volharding en discipline van jullie kant, wat  zal voorkomen dat jullie iemand anders kwetsen, hetzij met woorden hetzij fysiek.

Wanneer jullie Mijn Liefde toestaan door jullie aderen te vloeien, zullen jullie totale vrede en vrijheid ervaren. Dat komt omdat jullie dan geen kwaadaardigheid, geen boosheid, noch wraak of wrok jegens een ander kind van Mij zullen voelen. Dat is de Gave van Mijn Liefde in haar zuiverste vorm. Aanvaard haar van Mij door dit gebed te bidden.

Kruistochtgebed (168) - Voor de Gave van Gods Liefde

O Liefste Vader, O Eeuwige God, de Allerhoogste,

Maak mij Uw Liefde waardig.

Vergeef mij alstublieft dat ik anderen schade berokken en voor elke verkeerde daad

die lijden veroorzaakt heeft bij een van uw kinderen.  

Open mijn hart zodat ik U kan verwelkomen in mijn ziel, en zuiver mij van elke haat

die ik mogelijks koester tegenover een andere persoon. 

Help mij mijn vijanden te vergeven en zaden van Uw Liefde uit te strooien,

overal waar ik ga en onder hen die ik elke dag ontmoet.

Geef mij, Lieve Vader, de Gaven van Volharding en Vertrouwen,

zodat ik Uw Heilig Woord kan handhaven en zo de vlam van Uw Grote Liefde

en Barmhartigheid kan levend houden in een verduisterde wereld. Amen.

Kinderen, alstublieft vertroost jullie met de kennis dat Ik jullie allen bemin, ongeacht wie jullie zijn, wat voor zonden jullie ook bedreven hebben en of jullie Mij al dan niet vervloeken. Mijn Liefde voor jullie is onvoorwaardelijk.

Toch moet Ik hen die Mijn kinderen proberen te verblinden voor de waarheid over hun verlossing, scheiden van hen die van Mij zijn. Mocht Ik niet tussenbeide komen, dan zouden velen voor Mij verloren zijn en Ik ben niet bereid om zielen op te offeren aan hen die, ondanks alle inspanningen van Mijnentwege, Mij op de laatste dag zullen afwijzen.

Ik vraag jullie al jullie vertrouwen in Mij te stellen en Mijn Zegel van Bescherming, onder gelijk welke vorm, dicht bij jullie te houden.  De strijd is reeds begonnen en Ik zal gerechtigheid doen gelden door diegenen te straffen die Mijn kinderen proberen te vernietigen. 

Vergeet nooit Wie Ik Ben. Ik Ben het Begin en het Einde. Allen die tot Mij komen zullen Eeuwig Leven vinden. Sta Mij toe jullie in veiligheid te brengen en naar een glorievol leven in eenheid met Mijn Wil. Ik zal het Nieuwe Paradijs openbaren op Mijn Eigen Tijd en Ik verlang dat jullie geduld tonen. Leef jullie leven in harmonie met anderen. Zorg voor jullie families zoals vroeger. Kom naar Mij in jullie kerken zoals vroeger. Maar onthoud altijd dat de Waarheid, het Ware Woord van God, nooit kan veranderen want Ik Ben de Waarheid. Ik kan nooit veranderen want dat is onmogelijk.

Ik bemin jullie. Ik zegen jullie. Ik bescherm jullie.

Jullie Liefhebbende Vader

God de Allerhoogste