1228 – Houd altijd vast aan de Waarheid want zonder dat zullen jullie leugenachtig leven
Zondag 28 september 2014, 18.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het Woord van God, zoals door Hem werd meegedeeld, en het Woord aan Mijn Heilige Apostelen gedicteerd, was het fundament waarop Mijn Mystiek Lichaam, de Kerk, werd gebouwd.

Het Eeuwige Woord is het fundament waarop de Kerk gevestigd is. Het is niet omgekeerd. Het Woord van God is Eeuwig – het is in steen gebeiteld. Het is het fundament van de Waarheid. Het fundament van Mijn Kerk kan niet dooreen geschud worden, maar het bouwwerk dat erop staat, kan worden gewijzigd en aangepast. Indien echter het gebouw verandert, dan is het mogelijk dat het fundament het niet meer ondersteunt indien het afwijkt van de gebouwstructuur waarvoor het werd ontworpen.

Het Woord van God mag nooit worden gewijzigd omdat het nooit kan veranderen. Want hoe zou het kunnen? God zei niet iets om daarmee iets anders te bedoelen. De Kerk moet dienstbaar zijn aan het Woord van God. Het Woord van God is niet ondergeschikt aan die leden van Mijn Kerk die het wellicht anders aanvoelen. Durf te knoeien met het Woord en jullie zullen Mij, Jezus Christus, verraden. Ik Ben de Kerk. Mijn Lichaam is de Kerk en al wat voortkomt uit Mij is heilig. Zolang jullie, gewijde dienaren van Mij, de Waarheid verdedigen, kunnen jullie Mij vertegenwoordigen. Zolang jullie Mij vertrouwen en eren en ervoor zorgen dat de passende handelingen binnen Mijn Kerk voltrokken worden, zolang kunnen jullie zeggen dat jullie van Mij zijn.

Toen God de Evangeliën dicteerde, door de Kracht van de Heilige Geest, kan het Woord gepresenteerd zijn met behulp van verschillende uitdrukkingen, maar hoe dan ook, het bleef hetzelfde. Toen God sprak door de profeten en door Mijn apostelen, gezegend met de Gave van de Heilige Geest, was de taal duidelijk, eenvoudig en gezaghebbend. Hetzelfde geldt vandaag de dag wanneer God tot Zijn profeten spreekt. De taal is helder en eenvoudig en wordt overgeleverd met gezag, want zij komt van God. De Woorden door Mij, jullie Verlosser, gesproken, zijn trouw aan Mijn Heilig Woord in de Schriften, want ze komen uit dezelfde Hand. Let daarom op voor iedereen die jullie een nieuwe versie van de Waarheid geeft, die moeilijk te begrijpen is, moeilijk te volgen en vaag. Wanneer de Waarheid verdraaid wordt, zal er een valse leer uit voortkomen. Het zal vol gaten zitten, onlogisch zijn en precies het tegenovergestelde van het Heilige Woord van God.

Wanneer jullie wordt verteld dat God de zonde zal aanvaarden vanwege Zijn Barmhartigheid weet dat dit een leugen is. God zal de berouwvolle ziel aanvaarden, maar nooit de zonde, want dat is onmogelijk.

Houd te allen tijde vast aan de Waarheid, want zonder Haar, zullen jullie leugenachtig leven.

Jullie Jezus