1226 – De schoonheid van de mens, geschapen naar het Levende Beeld van God, is onbeschrijflijk
Woensdag 24 september 2014, 15.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Geliefde Moeder door God werd gekozen om de Komst van de Messias aan te kondigen, zo ook is zij geroepen om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Zij werd verheven in de hoogste Hiërarchie in de Hemel en Mijn Eeuwige Vader heeft haar grote machten toegekend. Toch blijft ze zoals ze toen was, en zoals ze nu is, en altijd zal zijn, een toegewijde en nederige dienares van God. Ze dient Hem in Zijn Plan om de mens op te tillen naar de volmaakte staat waarvoor hij bestemd was.

De schoonheid van de mens, geschapen naar het Levende Beeld van God, is onbeschrijflijk. Geen man, vrouw of kind op deze aarde kan evenaren wat tot leven kwam toen God Adam en Eva voortbracht. Zonde was hun ondergang en Lucifer was hun vijand. Daardoor werd deze volmaakte staat vernietigd. Bezoedeld door de zonde zal de mens nooit deze volmaakte staat terugkrijgen, totdat de slang en al diegenen die hem aanbidden worden verbannen. Totdat die dag komt zal de schoonheid van het menselijk lichaam en van zijn ziel aangetast blijven.

De mens is Gods grootste liefde. De engelen zijn Zijn dienaars zodat ook zij liefde moeten tonen voor Gods Schepselen. Gods Liefde voor Zijn familie krijgt voorrang op alles wat Hij schiep en Hij zal nooit rusten totdat Hij de zielen van Zijn kinderen herwint. God staat veel lijden, vernederingen en tragedies toe, die alle worden veroorzaakt door de haat van die ene die Hij op het hoogste niveau plaatste – de voormalige Aartsengel Lucifer, die Satan werd. Gevallen als gevolg van zijn jaloezie, hoogmoed en eigenliefde, veroorzaakte hij Mijn Vader de grootst denkbare pijn. En vandaag, net zoals toen, doet hij nog steeds hetzelfde.

Mijn Vaders trouwe engelen, alle heiligen en Mijn geliefde Moeder, hebben een verbond gesmeed dat nooit verbroken kan worden. Wat mijn Vader ook dicteert wordt door Zijn Elite Hiërarchie uitgevoerd. Hij wordt nooit in twijfel getrokken. Alles wat Mijn Vader verlangt, is de juiste manier en de meest krachtige manier. Het is de manier waarop de mensheid gered kan worden van de vloek van de Boze. Dat is Zijn voorrecht. Niemand zou het ooit aandurven om Hem te ondervragen. In Zijn Laatste Plan, de laatste fase waarin Hij Zijn Heilsplan tot een einde zal brengen, zal Hij op vele manieren ingrijpen.

Mijn Moeders titel, 'De Moeder van Verlossing’, de laatste door de Eeuwige Vader, God de Allerhoogste, aan haar gegeven, is geen toeval. Zij werd gezonden om de wereld te waarschuwen en voor te bereiden op de beslissende aanval van de Boze tegen de mensheid. Aan haar werd deze taak toebedeeld en Ik verzoek jullie dat te aanvaarden en te reageren op haar oproep tot gebed te allen tijde.

De Heilige Drie-eenheid zal vele Zegeningen brengen aan diegenen die reageren op deze missie uit de Hemel, de laatste – de Missie van Verlossing. Aanvaard in dank, met liefde en minzaamheid van hart, dat dergelijke begunstiging aan de mensheid wordt geschonken.

Jullie Geliefde Jezus