1225 Het is gemakkelijk zeggen dat jullie christen zijn, zolang jullie niet uitgedaagd worden omdat jullie er een zijn
Dinsdag 23 september 2014, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, omdat Ik mij richt tot al Gods kinderen van alle religies, ongelovigen en Christenen, zullen velen, als gevolg van Mijn Oproep, zich tot het Christendom bekeren. Dat zal bereikt worden door Gods Genade en de Kracht van de Heilige Geest.

Intussen zullen welmenende Christenen en toegewijde volgelingen van Mij de beproevingen waarmee ze te maken zullen krijgen, zeer zwaar vinden. Ik vraag hun nu: wie onder jullie is zo sterk om aan Mijn Zijde te staan en in de Waarheid te blijven, zonder Mijn Tussenkomst in deze tijd? Velen onder jullie, met een goed hart, zullen Mij trouw blijven, maar alleen in jullie eigen groeperingen. Eens jullie allen met elkaar overeenkomen, zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mij te dienen. Maar wanneer jullie tegenstand ontmoeten en dat zullen jullie op sommige punten vanwege Mijn vijanden, die jullie zullen proberen mee te lokken in een valse leer dan zullen jullie dat niet meer zo gemakkelijk vinden.

Wanneer jullie bekritiseerd worden omdat jullie het ware Woord van God volgen, zullen velen onder jullie te zwak zijn om Het te verdedigen. Eens jullie tegenstand ondervinden van jullie medechristenen en wanneer jullie gedwongen worden om nieuw aangepaste, maar valse geschriften te aanvaarden, zullen jullie door leed getroffen worden. Dan zal jullie geloof pas echt getest worden. Jullie zullen twee keuzes hebben. Geloven in de Waarheid zoals die werd meegedeeld door God, en waarvoor veel bloed vergoten werd om de mens met Zijn Schepper te verzoenen. Of een verwaterde versie van Mijn Woord aanvaarden, die vol onwaarheden zit.

Kiezen voor de eerste optie zal jullie veel pijn bezorgen, smart en lijden, want jullie zullen veracht worden door anderen omdat jullie Mij trouw blijven. Maar door te kiezen voor de tweede optie terwijl jullie met veel lof zullen beladen worden en geaccepteerd door jullie compagnons en Mijn vijanden zullen jullie in duisternis terechtkomen en jullie ziel zal gevaar lopen.

Het is gemakkelijk te zeggen een Christen te zijn, zolang jullie niet uitgedaagd worden omdat jullie er een zijn. Maar wanneer jullie geminacht, bespot, belachelijk gemaakt of belasterd worden in Mijn Naam, zullen sommigen onder jullie niet sterk genoeg zijn om deze beproevingen te doorstaan. Velen van jullie zullen Mij verlaten en weggaan uit angst voor de publieke opinie. Velen onder jullie zullen Mij verraden. Velen onder jullie zullen Mij de rug toekeren omdat jullie te beschaamd zullen zijn om Mijn Kruis te dragen.

Denk nooit dat het gemakkelijk is om Mijn volgeling te zijn, want dat is het niet. Maar er zal een tijd komen waarin jullie geloof de ultieme test zal moeten ondergaan en dat zal het moment zijn waarop Ik zal weten wie van Mij is en wie niet.

Jullie Jezus