1224 – God bewaart Zijn Liefde voor de mens door de eenheid van de familie
Zondag 21 september 2014, 17.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart behoort toe aan alle gezinnen en het is Mijn Verlangen om elke familie te zegenen, of ze nu klein, middelgroot of groot is. Wanneer de liefde binnen de families aanwezig is, betekent dit dat Gods Kracht wordt gehandhaafd, want al Zijn kinderen behoren Hem toe. Hij heeft elk van hen geschapen.

God bewaart Zijn Liefde voor de mens door middel van de eenheid van de familie, want het is in dergelijke omstandigheden dat Zijn Liefde van nature gedijt. De liefde die heerst in families die verenigd zijn brengt grote Genaden voort, want de liefde van de familieleden voor elkaar is één van de grootste Geschenken van God. God gebruikt de liefde in de familie om haar vleugels uit te slaan, zodat alle leden van een liefdevolle familie zullen helpen om deze liefde te verspreiden, waarheen ze ook gaan. Op gelijkaardige wijze zal, wanneer de eenheid van de familie verbroken wordt, dat een onmiddellijke invloed hebben op jullie gemeenschap, jullie maatschappij en op jullie naties.

Toen God Adam en Eva schiep, wou Hij een Eigen familie, waaraan Hij met gulle hand alles schonk. Hij zal er altijd naar streven om gezinnen en families te beschermen, want dat is de plaats waar de liefde voor het eerst door de sterfelijke mens wordt ontdekt. Wanneer de liefde gedijt in de families, dan zal ze ook gedijen in hun landen. Omdat de liefde voor elkaar zich ontvouwt vanuit gezin en familie, is het precies om die reden dat zij door Satan aangevallen worden. Satan zal elke mogelijke invloed gebruiken om mensen te infecteren, zodat zij alle redenen zullen goedvinden om de eenheid van het gezin te verbreken. Hij zal voorkomen dat families gevormd worden en hij zal trachten, tegen de Goddelijke Wil in, ze te beletten om tot een hereniging te komen.

De familie, geboren uit de Liefde van God, zal altijd door het kwaad worden aangevallen. Om jullie familie tegen de Boze te beschermen, bid alstublieft dit Kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (167) - Bescherm mijn gezin.

“O God, mijn Eeuwige Vader, door de Genade van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, bescherm alstublieft te allen tijde mijn familie tegen het kwade.

Geef ons de kracht om boven kwade bedoelingen uit te stijgen en verenigd te blijven in onze liefde voor U en voor elkaar.

Steun ons doorheen elke beproeving en lijden die we misschien moeten doorstaan en hou de liefde levend die we voor elkaar hebben, zodat wij in eenheid met Jezus zijn.

Zegen onze gezinnen en geef ons de Gave van de Liefde, zelfs in tijden van conflicten.

Versterk onze liefde, zodat wij de vreugde van onze familie met anderen kunnen delen, opdat Uw Liefde met de hele wereld kan gedeeld worden. Amen.”

Vergeet niet dat God ieder van jullie naar Zijn Gelijkenis heeft geschapen zodat Hij het volmaakte gezin kon tot stand brengen. Wees dankbaar voor jullie familie want het is één van de grootste Geschenken die Hij aan het menselijk ras heeft geschonken. Wanneer het lijden op deze aarde tot een einde komt, en wanneer de haat is uitgewist, zal God de mensheid in Zich verenigen. Jullie zullen weer volmaakt worden en Zijn Familie zal Eeuwig Leven hebben.

Jullie Jezus