1223 – Ik kritiseer nooit de zondaars. Ik vervloek hen nooit. Ik krenk hen nooit.
Zaterdag 20 september 2014, 16.38 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik uit menselijke zwakheid grote kracht te voorschijn haal. Mijn Macht is op zijn grootst wanneer Ik de zielen van de zwakken kan aanraken, want het is dan dat Ik hen zover kan brengen Mij in staat te stellen in hen te handelen.

Diegenen onder jullie die zwak zijn moeten Mij vragen hun de Gave van vertrouwen te schenken. Vertrouw op Mij, Mijn lieve kleinen, en dan beschik Ik over alle Macht. Ik kan niets uitrichten in de zielen van de hooghartige, trotse en arrogante mensen omdat zij zich niet zullen verootmoedigen in Mijn Ogen. Hoogmoed is een hinderpaal tussen de mens en God omdat de hovaardige mens gelooft dat zijn stem belangrijker is dan de Mijne. Zo is het altijd geweest. Vandaag is het niet anders. Ik vraag jullie allen te bidden voor deze zielen die Mij verkeerd begrijpen en die het nodig vinden om uit te leggen wat Mijn Woord werkelijk betekent volgens hun eigen interpretatie.

Wanneer een mens een ander vervloekt en dan zegt “dit is wat God zou wensen bij de verdediging van Zijn Woord”, of wanneer hij wangedrag rechtvaardigt door te beweren dat het in Gods Ogen een goede zaak is, weet dan het volgende. Wanneer jullie van Mij houden dan zullen jullie nooit afwijken van de liefde die Ik onderwees of van de wijze waarop jullie Mij moeten navolgen. Ik kritiseer nooit de zondaars. Ik vervloek hen nooit. Ik krenk hen nooit en Ik beschuldig hen nooit. Zo moeten ook jullie doen zoals Ik deed.

Omarm de zondaars. Bid voor hen. Want indien jullie dat niet doen, dan trotseren jullie Mijn Wil en jullie handelingen zullen alleen jullie eigen gebrekkig inzicht dienen met betrekking tot Wie Ik Ben. Jullie kunnen niet beweren dat jullie Mij toebehoren indien jullie het tegengestelde prediken van wat Ik onderwees. Kijk nooit neer op diegenen waarvan jullie geloven dat zij zondaars zijn in Mijn Ogen. Bid voor hen maar veroordeel hen nooit want dat recht hebben jullie niet.

Jullie Jezus