1222 - Moeder van Verlossing: Pas op voor de man die van zichzelf verklaart dat hij de Mensenzoon is.
Vrijdag 19 september 2014, 13.14 u.

Mijn lieve kind, het is voorspeld dat vele valse profeten zullen opstaan en dat zij tijdens deze periode onwaarheden zullen verspreiden over het Woord van God.

Zij zullen optreden voor honderdduizenden en gesteund worden door diegenen die beweren mijn Zoons dienaren te vertegenwoordigen. Zij zullen zowel in kleine als in grote groepen prediken en jullie zullen hen herkennen door de valse profetieŽn die zij aan de wereld zullen onthullen. Zij zullen als zeer heilige mensen beschouwd worden en sommigen zullen beweren dat ze over grote genezende krachten beschikken voor lichaam en geest. Sommigen zullen de klederen dragen van heilige mannen en ze zullen een nieuw missaal promoten dat zal afwijken van de Waarheid. Veel mensen zullen verward worden door hun leringen, omdat zij hun valse beweringen gedeeltelijk met de Waarheid zullen vermengen. Een van hun doelstellingen is dat men van hen zal denken dat zij de wereld voorbereiden op de Wederkomst van Christus en zij zullen voor deze gebeurtenis grote verwachtingen oproepen bij de volgelingen van mijn Zoon. Maar het zal niet mijn Zoon, Jezus Christus zijn, wiens verwelkoming zij door Gods kinderen zullen laten voorbereiden. Neen. Het zal de antichrist zijn.

Zij zullen ernstige dwalingen verkondigen in verband met het Boek der Openbaring aangezien ze de inhoud van dit Heilige Boek zullen verdraaien. Weinig mensen zullen weten dat ze gevoed worden met leugens en de grootste onwaarheid die zij zullen verkondigen zal deze zijn: zij zullen zeggen dat Jezus Christus, de Mensenzoon, Zichzelf weldra in de wereld zal bekendmaken. Dat Hij zal komen in het vlees. Dat Hij onder Zijn volk zal lopen en dat Hij hen op de laatste dag zal doen opstaan. Zoiets zal nooit kunnen gebeuren want mijn Zoon, die de eerste keer mens werd door Zijn Geboorte, zal nooit in het vlees komen bij Zijn Wederkomst.

Pas op voor de man, die van zichzelf verklaart dat hij de Mensenzoon is die jullie tot zich roept, want hij zal niet van God zijn. Mijn Zoon zal in de wolken komen en net zoals Hij de aarde verliet tijdens Zijn Hemelvaart, zo zal het ook op de laatste dag zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing