1221 – Moeder van Verlossing: Bid om de Barmhartigheid van mijn Zoon opdat alle lijden kan gemilderd worden
Donderdag 18 september 2014, 15.30 u.

Mijn lieve kind, je moet iedereen verzoeken te vragen om Gods Barmhartigheid in al deze aangelegenheden die de vernietiging van de mensheid op het oog hebben. Ik verwijs naar de boosaardige plannen oorlogen te ontketenen, plannen om een wereldwijde inenting te introduceren - waarvoor jullie gewaarschuwd werden in de boodschap van 26 november 2010 – plannen tot stelselmatige uitroeiing van volkeren en het vermoorden van Christenen zowel als van andere mensen van verschillende religies: dat alles door de handen van boosaardige mensen.

Wanneer een ziel besmet is door Satan, dan is zij in staat tot de meest intensieve haat tegen Gods kinderen. Wanneer groepen van mensen samenwerken in volledige onderwerping aan de Boze, dan is hun goddeloosheid zichtbaar in al hun daden zoals het veroorzaken van dood en vernieling voor diegenen over wie zij controle verwerven.

Jullie moeten bidden, jullie allemaal, om de plannen van goddeloze mensen te verhinderen die de wereldbevolking willen reduceren voor hun eigen profijt. Zij die van dat kwaad zullen gespaard blijven zullen zichzelf terugvinden onder de controle van een onzichtbare groep. Ik roep jullie allen en elk afzonderlijk op te bidden tot mijn Zoon Jezus Christus, om te helpen om dergelijke tragedies en boosaardigheden te verminderen. Sommige van deze verschrikkingen kunnen verminderd worden, maar niet allemaal. Jullie gebeden echter zullen de impact verzachten van deze vreselijke daden die begaan worden door volgelingen van de Boze. Alstublieft, bid volgend Kruistochtgebed om te helpen de moord op onschuldigen te verminderen.

Kruistochtgebed (166) – Om de moord op onschuldigen te verminderen

Liefste Moeder van Verlossing, wil alstublieft onze smeekbede om de moord op onschuldigen te verminderen, aanbieden aan uw geliefde Zoon, Jezus Christus.

Wij vragen dat Hij, in Zijn Barmhartigheid, de dreiging in elke vorm van volkerenmoord, vervolging en terreur tegen Gods kinderen, wil wegnemen.

Alstublieft, wij smeken u, lieve Moeder van Verlossing, aanhoor onze schreeuw om liefde, eenheid en vrede in deze erbarmelijke wereld.

Wij vragen dat Jezus Christus, de Mensenzoon, ons allen wil beschermen tijdens deze tijden van grote smarten en lijden op aarde. Amen.

Kinderen, wanneer de voorzegde profetieën plaatsvinden dan is het belangrijk dat jullie bidden om de Barmhartigheid van mijn Zoon, zodat alle lijden kan verzacht worden en dat goddeloze daden gepleegd tegen de mensheid, kunnen verminderd worden.

Ga in vrede en liefde om de Heer te dienen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing