1220 – Zeggen dat jullie van Mij zijn is één zaak. Echt van Mij zijn is een andere.
Dinsdag 16 september 2014, 20.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld in wanorde lijkt te zijn, wees dan nooit bang want God heeft alle dingen in de hand.

Hij veroorlooft de Boze alleen maar zoveel macht en Hij zal vechten om ervoor te zorgen dat de Heilige Geest levendig blijft, opdat de goede mensen met succes de strijd in Mijn Heilsplan zullen leveren. Slechtheid in al zijn uitingen is een eigenschap van de duivel. Om te vermijden dat jullie door Satan geïnfecteerd worden, mogen jullie geen kwaad spreken, geen kwaad horen of slechte daden begaan tegen een levende persoon. Om te zeggen dat jullie van Mij zijn is een zaak. Echt van Mij zijn is een andere.

Ik zal, wanneer Ik werkelijk aanwezig Ben in een ziel, alles doen wat in Mijn Macht ligt om te voorkomen dat zulke zielen slechte daden verrichten. Indien de ziel Mij volledig vertrouwt dan zal hij of zij het gemakkelijker vinden zich door Mij te laten leiden. Indien de wil van de persoon erg sterk is, en als hij trots en koppig is, dan zal de bedrieger hem gemakkelijk leiden en hem op een aantal manieren erin laten lopen. Hij zal de persoon overtuigen dat een slechte daad, een kwade tong of een daad van godslastering in bepaalde gevallen aanvaardbaar is. En dan zal die ziel voor het bedrog bezwijken. Aan die zielen zeg Ik het volgende.

Spreek geen kwaad van een ander, bezwijk niet voor laster, plaats jezelf niet als rechter over een ander en beschuldig geen andere ziel in Mijn Heilige Naam. Indien jullie zulke overtredingen tegen Mij begaan, dan zullen jullie van dit niveau van ongerechtigheid in een duisternis storten, die een grote kloof tussen ons zal scheppen. Wanneer die kloof groeit, en hoe verder jullie van Mij wegdrijven, zullen jullie een verschrikkelijke leegte voelen – een knagend gevoel van zulke diepe eenzaamheid, dat jullie een gevoel van paniek zullen voelen, die jullie niet zullen kunnen plaatsen. Dan zullen jullie de scheiding van God, die de zielen in het vagevuur en de hel doorstaan, ervaren. Indien jullie daarvan nu kunnen leren, dan zullen jullie gemakkelijker dichter bij Mij kunnen komen.

Vergeet niet, jullie moeten eerst alle gedachten van haat in jullie ziel verdrijven. Ik kan niet aanwezig zijn in een ziel die vol van haat is, want dat is onmogelijk.

Jullie Jezus