1219 – Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en onderwezen hoe te evangeliseren
Zondag 14 september 2014, 17.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wat er ook mag komen, het Ware Woord van God zal steeds levend gehouden worden, al zal het slechts door een restant van Mijn Kerk gehandhaafd blijven.

De valse profeten, zoals geprofeteerd, zullen talrijk opstaan om leugens te verspreiden, door een bedrieglijke wereldomvattende vorm van evangelieprediking. Er zal hun volmacht gegeven worden door hen die beweren Mij te vertegenwoordigen, om zo miljoenen te verleiden tot hun nieuwe, zogenaamde moderne versie van Mijn Heilige Kerk op aarde. O hoeveel mensen zullen zij misleiden met hun verdraaide versie van Mijn Woord, die vele ketterijen zal verhullen. Alleen de scherpzinnige zal deze onwaarheden herkennen, want zij zullen zorgvuldig verborgen zijn in een valse leer, die beschouwd zal worden als een frisse wind.

Men zal veel lof betuigen aan deze vijanden van Mij, die in Mijn Kerk geďnfiltreerd zijn om haar voor te bereiden op de komst van de antichrist. Zij zullen veel geklets veroorzaken in hun openbare bijeenkomsten. Terwijl zij Mij zullen vervloeken met hun leugens, zullen er ook onware openbaringen over Mij gemaakt worden – over Wie Ik werkelijke Ben, Mijn Relatie tot Mijn Eeuwige Vader, Mijn Leer en Mijn Godheid. Zij zullen de Waarheid vermengen met leugens om zo de Christenen te misleiden uit vrees dat zij zullen herkend worden voor wie zij zijn.

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en onderwezen hoe te evangeliseren. Velen zullen bereidwillige werktuigen worden van het beest, die hen zal vullen met de woorden van de doctrine van de Hel. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten alles in vraag stellen van wat men jullie vraagt te beluisteren en waarvan Mijn vijanden zullen beweren dat het bedoeld is om nieuw leven te geven aan het Woord van de Heilige Schrift. Deze valse profeten zullen jullie nieuwe gebeden geven die Mij beledigen en Mijn Godheid lasteren. Evenals miljoenen zullen opstaan en deze nieuwe gebeden bidden, zo zullen ook die valse profeten dat doen. Zij zullen Gods kinderen leren hoe het beest te verafgoden door een nieuwe vorm van religieuze ceremonie. Deze nieuwe ceremonie zal al diegenen die opstaan en de valse profeten volgen, naar de ene wereldkerk leiden die het beest zal vereren.

Diegenen onder Mijn gewijde dienaren die vrij snel zullen inzien dat het slinkse plan dient om Mijn volgelingen te misleiden, zullen zich hulpeloos voelen. Velen echter zullen bezwijken voor het bedrog, omdat zij zo weinig geloof bezitten dat zij zich nauwelijks de moeite zullen geven om de nieuwe valse doctrine te lezen en daarom zal zij in de Kerken ingevoerd worden zonder veel tegenstand.

Wanneer Mijn Woord ontheiligd wordt, zal daaruit niets goeds voortkomen en het kwade zal gedijen. Ik geef jullie deze waarschuwing voor het goed van jullie zielen en om jullie voor te bereiden op de grootste geloofsafval in de menselijke geschiedenis, die het Woord van God zal verslinden.

Jullie Jezus