1216 - God de Vader: Bemin Mij zoals Ik jullie bemin.
Woensdag 10 september 2014, 03.00 u.

Mijn liefste dochter, maak bekend dat elke keer dat een mens tegen Mij zondigt, Ik hem zal vergeven. Zonde kan hem van Mij scheiden, maar Ik houd nog steeds van de zondaar. Laat het bekend zijn dat Ik van mensen houd die zich niet bewust zijn van Mij. Ik verlang dat al diegenen die soms het gevoel hebben dat Ik niet besta, nu luisteren.

Ik Ben binnen handbereik. Roep Mij alstublieft te hulp. Ik zoek jullie. Ik bemin jullie. Ik heb jullie nodig, want jullie zijn een deel van Mijn Vlees. En als deel van Mijn Vlees voel Ik Me verloren wanneer jullie niet op Mij reageren. Zoals een ouder die leven geeft aan een kind, wacht Ik op jullie reactie. Een baby reageert op natuurlijke wijze op een ouder. Een ouder houdt uiteraard van zijn kind want dat is deels de Gave die Ik de mensheid schenk.

Ik Ben jullie Vader. Ik Ben jullie Schepper. Ik Ben Wie Ik Ben. Weten jullie niet dat Ik van jullie allemaal houd met een hunkering die alleen gekend is door diegenen onder jullie die ouders geworden zijn? Ik ween Tranen van groot verdriet wanneer jullie niet weten Wie Ik Ben. Mijn Hart is zwaar terwijl Ik jullie nu roep. Bemin Mij zoals Ik jullie bemin.

Jullie Eeuwige Vader

God de Allerhoogste