1215 Zij die Mijn Profeten vervloeken, vervloeken Mij
Dinsdag 9 september 2014, 17.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart zwoegt van groot verdriet in deze tijd. Er zijn onder jullie mensen, die na Mijn Woord door deze Heilige Boodschappen omhelsd te hebben omwille van Mijn Liefde en Medelijden, Mij nu op de meest wrede wijze verraden hebben. Dit verraad verschilt in niets van dat wat Mij gedurende Mijn Tijd op aarde aangedaan werd.

De zaden van twijfel werden bij anderen ingeplant door hen die in dwaling geleid werden, door de leugens en de haat die de duivel in hun harten gelegd heeft. Hij die Mij haat, zal doorgaan met haat tegen Mij aan te wakkeren door sommigen van hen te besmetten die betrokken zijn bij deze en andere Hemelse zendingen om de zielen te redden. Hij zal liegen en laster strooien over Mijn uitverkorenen, zodat hij zielen van Mij kan wegtrekken. Aan hen die Mij de rug toekeren: weet dat jullie verraad Mijn Hart in tween snijdt. Weet dat wat jullie tegen Mij doen jullie eigen zaak is, daar jullie vrije wil jullie toebehoort. Maar wanneer jullie je invloed gebruiken om zielen van Mij weg te trekken, zal Ik jullie persoonlijk verantwoordelijk houden voor elke ziel die jullie hebben kunnen wegtrekken van Mijn Grote Barmhartigheid. Wee de mens die haat tegen Mij, Jezus Christus, aanmoedigt, terwijl Mijn enig verlangen is elk kind van God met Mij mee te nemen.

Ik kom om zielen in Mijn Barmhartigheid te omhullen en wanneer jullie hindernissen plaatsen, leugens verspreiden en anderen ertoe aanzetten Mijn profeten te verachten, dan zal Ik jullie streng bestraffen want dat is n van de grootste zonden tegen God. Wanneer jullie vrijwillig proberen om Mijn Plan van Redding te hinderen, zal Ik jullie op de laatste dag voor Mij roepen, en jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de zonde om door jullie daden, Mij beroofd te hebben van zielen die verloren gegaan zijn aan de duivel. En wanneer jullie verklaren dat het Woord van God voortkomt van de geest van de duivel, dan zal Ik jullie deze verdorvenheid nooit vergeven. Stilte. Bega deze grote belediging tegenover God niet. Indien jullie Mijn Zending niet langer aanvaarden, wandel dan weg in waardigheid en spreek geen woord. Jullie stilte zal jullie redden. Indien jullie kwaad spreken tegen Mij, zal Ik jullie in de wildernis werpen en jullie zullen nooit deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Mijn Hart is gebroken maar Mijn Vastberadenheid niet. Vrees niet jullie vergissing maar de Toorn van God, want zij die Mijn Profeten vervloeken, vervloeken Mij.

Jezus Christus

De Mensenzoon