1214 – Moeder van Verlossing: De antichrist zal positie nemen omdat hij zal worden uitgenodigd om dat te doen
Zondag 7 september 2014, 19.30 u.

Mijn lieve kinderen, wees op jullie hoede voor de tekenen van de tijd, wanneer de antichrist zijn plaats zal innemen in de Kerk van mijn Zoon op aarde, zodat dit voor jullie duidelijk te zien zal zijn.

Geloof niet, nog voor geen moment, dat de antichrist de Kerk van mijn Zoon zal binnenschrijden om haar agressief en met geweld in te nemen. Geïnspireerd en gedreven door de bedrieger zelf zal de antichrist positie nemen omdat hij zal worden uitgenodigd om dat te doen.

Alle aanpassingen in de missalen van de Kerk zullen binnenkort worden bekendgemaakt en de reden zal zijn dat ze een moderne wereld weerspiegelen, dus moeten ze veelomvattend worden, om aan andere denominaties en religies te bevallen. Zodra het Ware Woord van God en de Onderrichtingen van mijn Zoon, Jezus Christus, veranderd zijn, zullen ze onvruchtbaar worden want zij zullen niet langer de Waarheid weerspiegelen die mijn Zoon aan de wereld heeft gegeven.

De antichrist zal eerst populair worden vanwege zijn politieke vaardigheden. Dan zal hij zijn aandacht richten op de verschillende religies, maar zijn belangrijkste focus zal gericht zijn op het Christendom. Christus is zijn grootste vijand en voorwerp van zijn haat en daarom zal zijn ultieme doel zijn om mijn Zoons Kerk te vernietigen. De Kerk zal op verschillende manieren worden ontmanteld voordat hij, de antichrist, zal gevraagd worden om betrokken te raken. Hij zal betrokken zijn bij de besluitvorming in het plan om een nieuwe één-wereld-religie te lanceren. Al deze veranderingen – ook die waarbij de Kerk publiekelijk heeft opgeroepen tot de eenwording van alle religies – zullen plaatsvinden voordat de antichrist zijn plaats op mijn Zoons Troon op aarde inneemt. Dan zal de weg voor het beest (satan) vrijgemaakt zijn om vrij in mijn Zoons Kerk rond te lopen, waar hem een ereplaats zal worden toegekend. Uiteindelijk zal bekend gemaakt worden dat hij de leider is van de ene-wereld-orde en een royale kroning zal plaatsvinden. Dit evenement zal over de hele wereld gezien worden, bijgewoond door politici, hoogwaardigheidsbekleders en beroemdheden en wanneer de kroon op zijn hoofd is geplaatst, zal het zijn alsof de laatste nagel in het Lichaam van mijn Zoon is gedreven. Op die dag zal de Katholieke Kerk ontheiligd worden en vele bisschoppen en priesters zullen vluchten, omdat ze, tegen die tijd, begrijpen dat de voorspelde profetieën zich voor hun ogen ontrafeld hebben.

Vanaf die dag waarop de Zetel van God aan de antichrist gepresenteerd is geworden, zal hij grote fysieke tekenen ten beste geven, die mensen van zijn heiligheid zullen overtuigen. De antichrist zal, zo zullen zij beweren, de tekenen van de stigmata vertonen en gezien zijn bij het genezen van zieken en terminaal zieken. Grote wonderen zullen aan hem worden toegeschreven en hij zal velen, na verloop van tijd, overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat zijn verheffing tot de top van deze valse kerk, een teken is van de Wederkomst. En terwijl tot dan toe de leken verantwoordelijk zullen geweest zijn voor de grondvesting van de restkerk, dat wat is overgebleven van de door mijn Zoon opgerichte Kerk op aarde, zullen het vanaf dat tijdstip de priesters zijn die haar verder zullen leiden. De Heilige Geest zal de Ware Kerk gedurende het bewind van de antichrist ondersteunen en hij, en geen enkele vijand van mijn Zoon, zal ze ooit overweldigen.

De Waarheid zal nooit sterven. Het Woord van God, ondanks de ontheiliging, zal nooit sterven. De Kerk kan nooit sterven, maar ze kan wel in de woestijn geworpen worden. Zelfs op haar zwakste uur, zal ze nog steeds blijven leven, en het maakt niet uit hoezeer mijn Zoons Kerk wordt aangevallen, God zal nooit toestaan dat ze wordt vernietigd.

Tijdens die komende dagen mogen jullie jezelf nooit toestaan beïnvloed te worden tot het aanvaarden van een dergelijk bedrog. Jullie zullen door de antichrist worden verleid en hij zal door de vijanden van mijn Zoons Kerk gesteund worden. Hij zal door valse leiders in de kerken worden omarmd en wereldwijd voor zijn liefdadige werken worden geprezen. Hij zal in vele landen grote eer ontvangen en mensen zullen foto's van hem in hun huizen hebben ingelijst. Hij, de antichrist, zal meer dan God worden verafgood, maar het zal door de Hand van God zijn dat hij in de afgrond zal worden gestoten, samen met diegenen die de zielen van Gods kinderen stalen toen zij deelnamen aan de poging om de Kerk van mijn Zoon te vernietigen.

Jullie Geliefde Moeder,

Moeder van Verlossing