1213 - Weldra zal er een man komen en jullie vertellen dat hij jullie de Waarheid van Mijn Bestaan komt openbaren
Zaterdag 6 september 2014, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wijsheid is van Goddelijke Oorsprong en de mens is niet in staat de omvang van Wie Ik Ben te begrijpen.

Ik deel voldoende kennis mee aan de mensheid door de Gave van de Heilige Geest. Mijn Leer werd aan de wereld gegeven op een eenvoudige manier zodat elke mens de Waarheid zou kunnen begrijpen. Wijsheid van God is nooit ingewikkeld en wordt zodanig meegedeeld dat de mens de nodige klaarheid ontvangt om zijn ziel voor te bereiden op Mijn Koninkrijk. Liefde is zuiver. Liefde is eenvoudig. Ware liefde is wederzijds. Mijn enig verlangen bestaat erin dat zielen Mijn Liefde beantwoorden zodat zij, daartoe in staat gesteld door de Gave van de Heilige Geest, in een ogenblik zullen begrijpen wat van hen vereist wordt om deel te kunnen uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Ik zend jullie boodschappers om jullie de klaarheid te geven om te begrijpen. Toch is de Waarheid in jullie dagelijks leven niet gemakkelijk te aanvaarden omwille van de verwarring die heerst. Mijn Woord wordt voortdurend weersproken, opnieuw onderzocht, opnieuw geanalyseerd, opnieuw geëvalueerd en verkeerd begrepen wat het moeilijk maakt om vast te houden aan het Ware Woord van God. Wanneer jullie openlijk beweren te geloven in Mijn Woord, Mijn Leer en Mijn Sacramenten dan zullen jullie hierom vlug bespot worden.

Vele zelfverklaarde kerkleraren zullen weldra Mijn Ware identiteit en het Bestaan van de Allerheiligste Drie-eenheid in vraag stellen. Zij zullen hoogdravende argumenten gebruiken om jullie blind te maken voor het Ware Woord van God, en zij zullen alle mogelijke theologische redenen benutten om te bewijzen dat alle religies hetzelfde zijn. Weldra zullen ze de Waarheid – het Woord van God – verwerpen. Zij zullen het Woord van God ontheiligen door ingewikkelde en tegenstrijdige doctrines, en de Kerkgangers zullen er nergens wijs uit geraken omdat zij gevoed worden met nonsens. Mijn Woord zal weggestopt worden en onder het stof bedolven. Onthoud altijd dat Mijn Woord moet begrepen worden zoals het gegeven werd. Details over Mijn Godheid en het Mysterie van God werden nooit aan de mensheid geopenbaard want dat was niet de bedoeling totdat het Nieuwe Tijdperk van Vrede begint. Weldra zal er een man komen en jullie vertellen dat hij jullie de Waarheid van Mijn Bestaan komt openbaren met details over Mijn Tweede Komst. Hij zal de wereld betoveren. Vervolgens zal hij beweren dat hij Mij is. Velen zullen hem geloven omdat zij het Woord niet begrepen hebben zoals het gegeven werd in de Heilige Bijbel.

Ik, Jezus Christus, zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen en dat zal noch kan plaats vinden op deze aarde.

Jullie Jezus